en
en

Polska krajem partnerskim targów ITB Berlin 2011

3 marca br. została podpisana umowa między POT a zarządem ITB zgodnie, z którą Polska będzie w 2011 roku oficjalnym krajem partnerskim targów turystycznych ITB Berlin.

Polska oficjalnym krajem partnerskim targów turystycznych ITB Berlin 2011

 

3 marca br. została podpisana umowa między POT a zarządem ITB zgodnie, z którą Polska będzie w 2011 roku oficjalnym krajem partnerskim targów turystycznych ITB Berlin.

         ber 

od lewej siedzą: Rafał Szmytke Polska Organizacja Turystyczna oraz dr Martin Buck, Członek Zarządu Messe Berlin GmbH

stoją: Jan Wawrzyniak POIT Berlin, dr Jacek Robak  kierownik WPHI w Berlinie, Wojciech Pomianowski Radca-Minister, z-ca Ambasadora RP; dr Adam Zaborowski WPHI w Berlinie, Emmerich Babernitz Messe Berlin GmbH; David Ruetz dyrektor targów ITB


         ber3

Jako Kraj Partnerski targów ITB Berlin 2011, Polska przygotuje własny program uroczystości otwarcia 8 marca 2011 roku, a podczas targów będzie miała okazję zorganizować szereg imprez promocyjnych.

„Data 2011 została wybrana nieprzypadkowo: rok później odbędą się w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 i oczywiście chcemy wykorzystać targi ITB jako forum, na którym przedstawimy się światu jako gospodarz tego wielkiego wydarzenia” - powiedział Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. „Elementem naszej strategii marketingowej jest konsekwentne pozycjonowanie Polski jako ważnej destynacji turystycznej. Decydując się na przyjęcie roli oficjalnego Kraju Partnerskiego targów ITB Berlin 2011 wysyłamy w świat bardzo ważny sygnał”.

Dr Martin Buck, dyrektor ITB Berlin podkreślił, że  „Polska jest od 1971 roku uczestnikiem targów ITB i zalicza się do pionierów w marketingu turystycznym Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jako Kraj Partnerski targów ITB Berlin 2011 zyska nie tylko większe zainteresowanie niemieckich mediów i publiczności, ale także olbrzymi wydźwięk ogólnoświatowy”

W roku 2009 Krajem Partnerskim jest Metropolia Zagłębie Ruhry jako Europejska Stolica Kultury 2010, a w roku 2010 rolę najważniejszego wystawcy targów ITB przejmuje Turcja.

       konf            

Od lewej: Rafał Szmytke Polska Organizacja Turystyczna; David Ruetz dyrektor targów ITB, dr Martin Buck Członek Zarządu Messe Berlin GmbH, Jan Wawrzyniak POIT Berlin.

Nawiązując do podpisanej wcześniej umowy wstępnej pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a zarządem Messe Berlin w sprawie udziału Polski jako Oficjalnego Kraju Partnerskiego w targach ITB Berlin w roku 2011, Prezes Szmytke spotkał się w Berlinie z przedstawicielami niemieckich mediów. Podczas ponaddwugodzinnej rozmowy z ok. 40 dziennikarzami prasy codziennej i branżowej oraz rozgłośni radiowych Rafał Szmytke poinformował o wstępnych statystykach dot. przyjazdów turystów zagranicznych w roku 2008 oraz przedstawił program najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych w latach 2009-2010.

          kon5

Przedmiotem zainteresowania dziennikarzy były także szanse Polski jako destynacji turystycznej w okresie niekorzystnych zmian w gospodarce światowej, w tym przede wszystkim przewidywania dotyczące przyjazdów turystów z Niemiec. „Czynnikiem pozwalającym patrzeć z optymizmem na rozwój turystyki z Niemiec do Polski są utrzymujące się ogólne trendy w turystyce – wzrost zainteresowania podróżami urlopowymi do miejsc nieodległych, odbywanymi samochodem lub koleją, zwrot w kierunku wypoczynku aktywnego w regionach z naturą zachowaną w pierwotnym stanie oraz widoczny wzrost zainteresowania turystyką uzdrowiskową, wellness i spa. Tę ofertę Polska posiada, a naszym dodatkowym atutem jest doskonała relacja cen do jakości świadczonych usług. Widzimy zatem wszelkie przesłanki, aby w niepewnych gospodarczo czasach nie tylko odrobić ubiegłoroczny lekki spadek liczby turystów z Niemiec, ale także uzyskać w kolejnych latach dalszy jej wzrost” – ocenił sytuację Szmytke.

 

  

             

 


 


 


Do góry