en
en

Polska atrakcyjna i bezpieczna dla turysty

14 maja br. zostało podpisane porozumienie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polską Organizację Turystyczną, Komendę Główną Policji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców w sprawie uruchomienia specjalnej infolinii dla turystów zagranicznych.

W celu poprawienia bezpieczeństwa turystów zagranicznych

 przebywających w Polsce oraz tworzenia dobrego wizerunku Polski za

granicą 14 maja zostało podpisane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

 Polską Organizację Turystyczną, Komendę Główną Policji oraz Urząd do

Spraw Cudzoziemców porozumienie w sprawie uruchomienia telefonu

 bezpieczeństwa.

       tel

Od 1 czerwca 2009r. do 30 września 2009r. informatorzy będą udzielać

turystom informacji w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim

 codziennie w godzinach 10.00 - 22.00.

Polska Organizacja Turystyczna promując polską turystykę kładzie duży

 nacisk na stan bezpieczeństwa turystów zagranicznych. Z badań

 przeprowadzanych, co roku przez Instytut Turystyki wynika, że obok

 kosztów pobytu, standardu usług i atrakcji turystycznej, stan

 bezpieczeństwa jest jednym z elementów decydujących o wyborze miejsca

 na wypoczynek.Dlatego Polska Organizacja Turystyczna, Komenda Główna

 Policji, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców

 w zakresie poprawy bezpieczeństwa turystów w Polsce uruchomi już po

 raz ósmy specjalną linię zwaną „telefonem bezpieczeństwa” Dzwoniąc pod

numery „telefonu” cudzoziemcy będą mogli uzyskać pomoc w nagłych i

 wyjątkowych sytuacjach.

 

Uruchomienie linii, pod, którą mogą dzwonić turyści jest także działaniem

 mającym wpływać na pozytywny, przyjazny turyście wizerunek naszego

 kraju. Z badań przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną

wynika, że turyści zagraniczni często lepiej postrzegają Polskę niż Polacy.

Poza tym sondaże wskazują, że ponad 85 proc. turystów, odwiedzających

 Polskę po raz pierwszy jest bardzo mile zaskoczonych tym, co zastali w

 stosunku do tego, czego się spodziewali postrzegając Polskę przez

 pryzmat często niekorzystnych doniesień prasowych o naszym kraju.

 

Uruchomienie linii, pod którą mogą dzwonić turyści w razie kłopotów jest

przede wszystkim jednym z elementów naszych działań mających na celu

tworzenie przyjaznej atmosfery dla turystów. Chcemy, aby wyjechali z

Polski z poczuciem, że jest to kraj nie tylko atrakcyjny turystycznie, ale

także dbający o bezpieczeństwo turystów. Chcemy, aby turysta nie czuł się

pozostawiony sam sobie w razie kłopotów. Dzięki „pomocnym liniom”

 turysta może liczyć na pomoc, w każdej trudnej sytuacji, która ma miejsce

 w hotelu, w taksówce, na drodze w przypadku awarii samochodu.

 Doświadczenie z lat ubiegłych pokazuje, że istnieje potrzeba

wprowadzenia krajowego całorocznego Contact Center (CC.). Linia

 zapewniałaby wsparcie turystom podróżujących po Polsce, nie tylko w

zakresie bezpieczeństwa, ale także informacji o atrakcjach turystycznych

 Polski - mówi Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Telefon Bezpieczeństwa nie będzie zastępował numerów odpowiednich

 służb (policja, straż pożarna, pogotowie). Osoby odbierające telefon będą

ściśle współpracowały z Oficerem Dyżurnym Kraju KG Policji. W typowych

 sytuacjach obsługa będzie podawała właściwe numery telefonów

 odpowiednich służb: policji, pogotowia, straży pożarnej, pomocy drogowej

 i informacji turystycznej. Średnio w każdym miesiącu informatorzy

 odbierają ok. 200 – 250 telefonów a problematyka spraw zgłaszanych

 telefonicznie przez turystów zagranicznych jest bardzo różnorodna;

 począwszy od typowej informacji turystycznej, drobnych spraw związanych

 z poruszaniem się turystów na terenie Polski aż do zgłoszeń poważnych

 przestępstw popełnianych na turystach

 

Ulotki z numerem telefonu będą dystrybuowane zagranicą przez Polskie

Ośrodki Informacji Turystycznej, będą też rozdawane na przejściach

granicznych, dworcach i lotniskach, konsulatach i ambasad Rzeczypospolitej

 Polskiej.

1) linia bezpłatna o numerze 0 800 200 300 przeznaczona będzie do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych;

2) linia o numerze 0 608 599 999, płatna zgodnie z taryfą operatora, przeznaczona będzie do obsługi połączeń z sieci komórkowych

Dodatkowe informacje:

http://www.policja.pl/portal/pol/1/40697/Telefon_bezpieczenstwa_dla_turystow.html

Do góry