en
en

Podziękowanie

Polska Organizacja Turystyczna serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom za udział w spotkaniach konsultacyjnych, zgłoszone uwagi i propozycje dotyczące projektu dokumentu pt. „Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015”.

 

Spotkanie z ekspertami promocji Polski

28 sierpnia  w siedzibie  Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)  odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne  projektu dokumentu   pt. „Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015” przygotowanego przez POT. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele: administracji rządowej na czele z Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Katarzyną Sobierajską,  branży turystycznej, świata nauki,  eksperci promocji marki „Polska” i mediów branżowych.

Wczesniej, 19 sierpnia odbyło się  spotkanie przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej z przedstawicielami Regionalnych Organizacji Turystycznych. Na spotkanie zaproszono również dyrektora Instytutu Turystyki dr Krzysztofa Łopacińskiego oraz przedstawicieli Polskiej Agencji Prasowej i magazynu „Newsweek”.

 Do góry