en
en

Podręcznik Dobrych Praktyk...

Pod egidą Departemantu Współpracy Regionalnej w POT powstaje Podręcznik Dobrych Praktyk. Sprawny system zarządzania turystyką jest warunkiem rozwoju gospodarki turystycznej w naszym kraju.

Pod egidą Departemantu Współpracy Regionalnej w POT powstaje Podręcznik Dobrych Praktyk.

Opracowana wcześniej szczegółowa ankieta została przesłana do wszystkich regionalnych organizacji turystycznyh. Dzięki wynikom badania będzie możliwe zdefiniowanie problemów i pokazanie najlepszych rozwiązań działania regionalnych organizacji turystycznych skupiających partnerów publicznych i prywatnych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju turystyki w regionach i poszczególnych miejscowościach. Będzie to podstawą do prac nad zmianami legislacyjnymi, które przyspieszą  procesy rozwojowe gospodarki turystycznej w naszym kraju.

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Do góry