en
en

PO KONGRESIE EFAPCO 10-12.01.2008 w WARSZAWIE

W Warszawie w dniach 10 – 12 stycznia 2008 roku, pod hasłem ,, Przyszłość jest już dziś ” odbył się III Europejski Kongres EFAPCO – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów.

W Warszawie w dniach 10 – 12 stycznia 2008 roku, pod hasłem ,, Przyszłość jest już dziś ” odbył się III Europejski Kongres EFAPCO – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów.
EFAPCO jest federacją narodowych stowarzyszeń PCO`s, założoną w 2003 roku przez stowarzyszenia z Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Polski. EFAPCO dzisiaj reprezentuje 9 narodowych stowarzyszeń, ponad 700 PCO z krajów Unii Europejskiej, 60 firm stowarzyszonych plus 22 członków wspierających, reprezentujących różne instytucje i branżowe media. EFAPCO walczy o prawne uznanie zawodu organizatora konferencji w Unii Europejskiej i umocnienie jego pozycji rynkowej i jest  jedyną organizacją podejmującą te zagadnienia w skali europejskiej.
Uczestnicy Kongresu EFAPCO 2008 ( ponad 100 osób z całej Europy ) w Warszawie podczas sesji  poszukiwali  odpowiedzi na następujące pytania:

-  Jak umocnić atrakcyjność Europy, jako najbardziej preferowanej lokalizacji międzynarodowych kongresów, konferencji i podróży motywacyjnych?
-  Jak zapewnić trwałą pozycję Profesjonalnych Organizatorów Kongresów i Konferencji wśród innych podmiotów na rynku turystyki biznesowej?
- Co zapewni naszym firmom przewagę konkurencyjną wobec wymagającego współczesnego klienta biznesowego?

W znalezieniu odpowiedzi pomogły prezentacje przygotowane przez znakomitych mówców – ekspertów z Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Turystyki, Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów EFAPCO oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalnych Organizatorów IAPCO. ( program do pobrania).

W ceremonii otwarcia Kongresu EFAPCO w Warszawie uczestniczył Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Pan Rafał Szmytke. Wiodącą tematyką kongresu było doskonalenie jakości świadczonych usług przez sektor turystyki biznesowej.
Dyrektor Departamentu Promocji POT Pani Katarzyna Sobierajska podczas jednej z sesji przedstawiła prezentację
pt.,, Perspektywy turystyki biznesowej w Polsce: szanse dla biznesu, wyzwania przed którymi stoi turystyka biznesowa. Współpraca międzynarodowa ”.
Kongres EFAPCO stała się doskonałą formą wdrażanie się polskich organizatorów konferencji, kongresów do realizacji przyszłych wielkich imprez w naszym kraju. Jesteśmy głęboko przekonani, że zainteresowanie Polską jako bardzo dobrą destynacją konferencyjno – kongresową w najbliższym czasie jeszcze bardziej wzrośnie

Do góry