en
en

Plakat musi śpiewać!

plakatW niedzielę 8 maja otwarta zostanie w Poznaniu wystawa „Plakat musi śpiewać”. To największa wystawa plakatów w Polsce.

Przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu ekspozycja zaprezentuje sztukę plakatu XX wieku. Nie będzie mieć ona jednak charakteru wystawy historycznej, a plakat nie będzie jedynie ilustracją do tego, co zdarzyło się w ubiegłym stuleciu. I choć wydarzenia burzliwego 20 wieku będą także widoczne na wystawie, to nacisk położony będzie na przedstawienie przemian jakim podlegał sam plakat i dzięki którym twórcom one następowały. Ekspozycja będzie przy tym okazją do pokazania najciekawszych obiektów ze zbiorów plakatu Muzeum Narodowego w Poznaniu, nigdy dotąd w takiej skali nie prezentowanych (na wystawie pokazane zostanie prawie 400 prac).

W niedzielę 8 maja otwarta zostanie w Poznaniu wystawa „Plakat musi śpiewać”. To największa wystawa plakatów w Polsce.

Przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu ekspozycja zaprezentuje sztukę plakatu XX wieku. Nie będzie mieć ona jednak charakteru wystawy historycznej, a plakat nie będzie jedynie ilustracją do tego, co zdarzyło się w ubiegłym stuleciu. I choć wydarzenia burzliwego 20 wieku będą także widoczne na wystawie, to nacisk położony będzie na przedstawienie przemian jakim podlegał sam plakat i dzięki którym twórcom one następowały. Ekspozycja będzie przy tym okazją do pokazania najciekawszych obiektów ze zbiorów plakatu Muzeum Narodowego w Poznaniu, nigdy dotąd w takiej skali nie prezentowanych (na wystawie pokazane zostanie prawie 400 prac).

Koncepcja wystawy i jej katalogu oparta jest na pomyśle ekspozycji z 1994 roku w Museum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu zatytułowanej Plakatkunst von Toulouse-Lautrec bis Benetton, autorstwa kuratora tamtejszych zbiorów plakatu Jürgena Döringa. Przegląd zbiorów sztuki plakatowej Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu zaowocował przekonaniem o możliwości podjęcia próby podobnej prezentacji, dopasowanej jednak do polskiej specyfiki i posiadanych obiektów.

W kolekcji międzynarodowego plakatu poznańskiego Muzeum znajdują się  prace artystów od Alfonsa Muchy po współczesnych twórców takich jak Gunter Rambow czy Alain Le Quernec, w tym także znakomitych artystów polskich, spośród których wymienić można chociażby Jana Młodożeńca, Jana Lenicę, czy Henryka Tomaszewskiego. Poznańska kolekcja zawiera także kilka plakatów takich znakomitości jak Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Juan Miró, Salvador Dali oraz Keith Haring (które również prezentowane będą na wystawie).

Najlepsze lata sztuki plakatowej przypadły na wiek XX. Plakat narodził się już pod koniec XIX wieku, ale dopiero w następnym stuleciu wykształcił w pełni swój własny język, jak i w niebywały sposób wzbogacił się o środki formalne. Schyłek minionego wieku sygnalizował już jednak powolny zmierzch tradycyjnych funkcji plakatu jako środka przekazywania informacji. Zaczęły wypierać go inne, bardziej nowoczesne, formy komunikacji. Obecne stulecie nie jest czasem całkowitego „wymarcia” gatunku plakatu, on po prostu przestał, w istotnym stopniu, spełniać swoją dotychczasową rolę w przestrzeni publicznej. Dla wielu twórców plakat stał się, w większym stopniu, bardzo atrakcyjnym środkiem realizacji własnego programu artystycznego. 

Szczegóły znajdą się na stronie internetowej wystawy dostępnej przez portal www.mnp.art.pl.


Miejsce: Galeria Malarstwa i Rzeźby, Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9, Poznań

Termin: 8 maja – 24 lipca 2011 roku

Kurator: Zdzisław Schubert
Vice kurator: Irena Przymus
Autor aranżacji: Raman Tratsiuk

Organizator:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
www.mnp.art.pl

 

Do góry