en
en

Piknik Geologiczny

8 lipca w Olsztynie k. Częstochowy odbędzie się pierwszy Piknik Geologiczny w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, zorganizowany wspólnie przez Państwowy Instytut Geologiczny i Urząd Gminy Olsztyn. Centralnym punktem pikniku będzie Spichlerz w Olsztynie, przy ul. Kościelnej.

8 lipca w Olsztynie k. Częstochowy odbędzie się pierwszy Piknik Geologiczny w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, zorganizowany wspólnie przez Państwowy Instytut Geologiczny i Urząd Gminy Olsztyn. Centralnym punktem pikniku będzie Spichlerz w Olsztynie, przy ul. Kościelnej.

Przed rozpoczęciem Pikniku, o godzinie 11.00, odbędzie się konferencja prasowa poświęcona perspektywom rozwoju geoturystyki w Polsce. W spotkaniu, które odbędzie się w sali konferencyjnej zabytkowego Spichlerza w Olsztynie, udział wezmą:

    Henryk Jacek Jezierski  - Główny Geolog Kraju, Podsekretarz stanu

    w Ministerstwie Środowiska

    Katarzyna Sobierajska - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu

      i Turystyki

                       piknik

Jednym z celów Pikniku Geologicznego jest promocja geoturystyki, jako formy aktywizacji lokalnych społeczności. Pokażemy w jaki sposób - i co ważne - przy zaangażowaniu niewielkich środków finansowych można prawie w każdej polskiej gminie stworzyć obiekt geoturystyczny. Przykładem jest ścieżka geologiczna "Kamieniołom Kielniki", która powstała przy współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z samorządem gminy Olsztyn.

Podczas konferencji prasowej przekazane zostaną informacje jak można zapoznać się z "Katalogiem obiektów geoturystycznych w Polsce" - publikacją wydaną za środki NFOŚiGW na zlecenie Ministra Środowiska. W obszernej, bogato ilustrowanej publikacji, można znaleźć setki ciekawych obiektów geologicznych, obecnych w prawie każdym zakątku Polski. Każdy z nich ma do opowiedzenia fasynującą historię i może być ozdobą ścieżki geoturystycznej, czy choćby pojedynczego stanowiska geoturystycznego.

Po konferencji prasowej prof. Marek Graniczny z Państwowego Instytutu Geologicznego wygłosi wykład dla działaczy samorządowych "Geoturystyka - szansa dla rozwoju gmin". Będzie można się dowiedzieć w jaki sposób wykorzystać zasoby wiedzy zgromadzone w ośrodkach takich jak Państwowy Instytut Geologiczny do stworzenia własnych ścieżek, geoparków czy stanowisk geoturystycznych. Udowodnimy, że geoturystykę można uprawiać w każdej polskiej gminie, niezależnie od tego czy leży ona w tak atrakcyjnym geologicznie regionie jak Jura Krakowsko - Częstochowska, czy w pozornie mało ciekawym jak mazowieckie równiny.

Oprócz części merytorycznej przewidziano wiele innych atrakcji: będzie zwiedzanie ścieżki pod opieką geologów z Instytutu, będą stoiska poświęcone geoturystyce zorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny, Akademię Górniczo - Hutniczą, Wydział Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, samorządy gmin Olsztyn i Janów, Związek Parków Krajobrazowych, Jurapark w Bałtowie, Speleoklub Częstochowski i wiele innych instytucji.

Na własne oczy będzie można zobaczyć jak wyglądają skały leżące na głębokosci 2 kilometrów pod Olsztynem. Archiwum Geologiczne PIG w Kielnikach, które gromadzi rdzenie wiertnicze kluczowe dla poszukiwań surowców w południowej Polsce, pokaże na błoniach przed Spichlerzem jeden ze swoich okazów.

W parku krajobrazowym na terenie którego położona jest ścieżka "Kamieniołom Kielniki" nie należy używać młotków geologicznych, ale przygotowaliśmy specjalny poligon, gdzie pasjonaci poszukiwań skamieniałości będą mogli wypróbować swoje umiejętności.

Podbudowę teoretyczną będzie można uzyskać korzystając z zajęć Letniej Szkoły Geologii. To jeszcze jedna forma popularyzacji wiedzy o środowisku nieożywionym, zorganizowana po raz pierwszy przez Instytut w sercu Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Podczas tygodniowych zajęć Szkoły, które odbywać się będą w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie, będzie można dowiedzieć się jakie stworzenia mieszkały przed milionami lat w jurajskim morzu, czy w jaskiniach można znaleźć perły, dlaczego wyginęły mamuty i co jadły dinozaury.

Program Pikniku, zajęć Letniej Szkoły Geologii i opis ścieżki geologicznej można znaleźć na stronie głównej Państwowego Instytutu Geologicznego www.pgi.gov.pl oraz poniżej:

Program pikniku

Letnia Szkoła Geologii

 

 

 

 

 


Do góry