en
en

Pierwsza edycja Polsko – Ukraińskiego Forum Turystycznego

W dniach 29 listopada - 4 grudnia 2009r., odbędzie się pierwsza edycja Polsko – Ukraińskiego Forum Turystycznego. Organizatorem Forum z udziałem przedstawicieli branży turystycznej z Ukrainy i Polski jest Polska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląska Organizacja Turystyczna.

Polska Organziacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w  Polsko – Ukraińskim Forum Turystycznego z udziałem przedstawicieli branży turystycznej z Ukrainy.


Pierwsza edycja Polsko – Ukraińskiego Forum Turystycznego odbędzie się w


dniach 29 listopada - 4 grudnia 2009r.


Tegoroczna edycja Forum poświęcona jest promocji atrakcji turystycznych


regionu, w szczególności turystyki narciarskiej. W trakcie pobytu w Wiśle


planujemy zorganizowanie  dwustronnych rozmów handlowych w formie


workshopu, który umożliwi polskiej branży turystycznej prezentację oferty


przyjazdowej. 

Jak co roku akwizycją touroperatorów z rynku ukraińskiego zajmuje się Ośrodek


POIT w Kijowie. Naszym zamierzeniem jest zaproszenie głównie touroperatorów,


którzy prowadzą lub zainteresowani są sprzedażą ofert dotyczących Europy


Centralnej i rozważają wprowadzenie ofert z Polski. Szacujemy, iż w Forum


weźmie udział ok. 30 touroperatorów z Ukrainy.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w workshopie, który będzie miał


miejsce w dniu 2 grudnia br., w salach konferencyjnych hotelu GOŁĘBIEWSKI


w Wisle, w godz. 11.30 – 14.30. Forma workshopu przewiduje 15-minutowe


rozmowy handlowe. Stroną „aktywną„ będą biura i obiekty z Polski, natomiast


biura ukraińskie otrzymają do swojej dyspozycji oznakowane stoliki. Nie


przewiduje się rozmów wg ustalonego wcześniej grafiku.  Udział w warsztatach w


dniu 2 grudnia br jest bezpłatny. W miarę możliwości prosimy o wydelegowanie


po jednym przedstawicielu z firmy.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w workshopie prosimy o wypełnienie 

arkusza zgłoszeniowego i  odesłanie go do dnia 25 listopada 2009r. na

adres:email: marzena.sarzyniak@pot.gov.pl )


Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu p. Marzena Sarzyniak  

(Tel.: 022/ 536-70-47,  email: marzena.sarzyniak@pot.gov.pl )

 


Do góry