en
en

Ogłoszenie o pracy - Kierownik Sekcji w Departamencie Nowych Technologii

Polska Organizacja Turystyczna zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i zagranicą poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Sekcji w Departamencie Nowych Technologii.

Polska Organizacja Turystyczna zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i zagranicą poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Sekcji w Departamencie Nowych Technologii.


Miejsce pracy: Warszawa

Region: Mazowieckie


Zakres zadań:

 • Nadzór nad terminowym i efektywnym wykonywaniem wszystkich zadań zespołu;
 • Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów od strony formalno-prawnej;
 • Opracowywanie sprawozdań okresowych z wykonania planów działania POT z zakresu działania sekcji;
 • Inicjowanie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w działalności POT;
 • Nadzór nad prowadzeniem poszczególnych projektów dotyczących wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w POT;
 • Nadzór nad wdrażaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa danych/informacji.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe, minimum 4 lata pracy;
 • Wiedza na temat zastosowania nowych technologii w działaniach marketingowych;
 • Zdolności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętności organizatorskie;

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (preferowany jęz. angielski);
 • Doświadczenie w realizacji prac projektowych w przedsięwzięciach informatycznych i wdrażania nowych technologii;
 • Doświadczenie zawodowe w realizacji projektów informatycznych administracji publicznej;
 • Znajomość zasad budowy, funkcjonowania i zarządzania systemami informatycznymi;
 • Ogólna znajomość i doświadczenie w eksploatacji systemów informatycznych pracujących w sieciach lokalnych i rozległych;
 • Ogólna znajomość narzędzi budowy baz danych oraz platform sprzętowych dedykowanych dla baz danych;
 • Ogólna znajomość rozwiązań dotyczących serwerów pocztowych i oprogramowania poczty mailowej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Otwartość na innowacje i kreatywność;
 • Systematyczność i sumienność;
 • Zdolność do pracy pod presją czasu;
 • Komunikatywność i umiejętność prowadzenia negocjacji;

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Pracę w pełnym wymiarze godzinowym
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego, na adres:

Alicja.Grabowska@pot.gov.pl w terminie do dnia 21.11.2008 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nie zakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Do góry