en
en

Ogłoszenie o pracy dla specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektu w ramach działania 6.3 POIG

Polska Organizacja Turystyczna zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i za granicą poszukuje specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektu w ramach działania 6.3 POIG.

Miejsce pracy:

Warszawa
Region: Mazowieckie

Zakres zadań:

 • Kompletowanie i archiwizowanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu „ Promujemy Polskę razem” finansowanego w ramach działania 6.3 POIG;
 • Koordynowanie systemu obiegu informacji i dokumentów pomiędzy Pełnomocnikiem Prezesa ds. zarządzania projektem i wszystkimi wewnętrznymi jednostkami POT oraz podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami zaangażowanymi w system wdrażania projektu;
 • Obsługa administracyjna biura;
 • Współpraca przy sporządzaniu zestawień i raportów na potrzeby Instytucji Zarządzającej.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności;
 • Znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i doskonała organizacja pracy;
 • Komunikatywność;
 • Znajomość MS Office;

Oferujemy:
 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Pracę w pełnym wymiarze godzinowym
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego, na adres:

Alicja.Grabowska@pot.gov.pl w terminie do dnia 03.11.2009 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nie zakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Do góry