en
en

Ogłoszenie o pracy dla eksperta - doradcy ds. przygotowania i realizacji kampanii promocyjnych na rynkach zagranicznych

Polska Organizacja Turystyczna zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i za granicą poszukuje Eksperta-Doradcy ds. przygotowania i realizacji kampanii promocyjnych na rynkach zagranicznych.

Miejsce pracy:

Warszawa
Region: Mazowieckie

Zakres zadań:

 • Monitoring nad spójnością i poprawnością realizacji kampanii promocyjnych w ramach projektu „Promujemy Polskę Razem” 6.3 PO IG , komponent A-kampania wizerunkowa na rynkach zagranicznych oraz kampanie wizerunkowo-produktowa 2011-2012;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia (rejs żaglowca-PR organizacja eventów, Program Ambasadorów, wypłynięcie i wpłynięcie Polska), w tym udział w opracowywaniu SIWZ i przedmiotu zamówienia;
 • Monitoring nad pracami kreatywnymi przy wyborze wykonawcy jak też uzgadnianie warunków współpracy z podmiotami zagranicznymi –władzami miast/portów;
 • Koordynacja wszystkich elementów związanych z projektem „ Kampania promocyjna na rynkach zagranicznych”;
 • Udział w charakterze eksperta w Komisjach przetargowych powołanych do wyboru wykonawcy zamówień opracowania i realizacji projektu.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (marketing, psychologia, zarządzanie);
 • Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności;
 • Znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi marketingowych;
 • Doświadczenie w budowaniu programów partnerskich dla realizacji zadań;
 • Doświadczenie w budowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu zaplanowanych strategii marketingowych;
 • Zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i doskonała organizacja pracy;
 • Komunikatywność;
 • Znajomość MS Office;

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Pracę w niepełnym wymiarze godzinowym
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego, na adres:

Alicja.Grabowska@pot.gov.pl do dnia 11.11.2009 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nie zakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Do góry