en
en

Nowy Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej powołany.

Z dniem 1 czerwca 2007 roku na stanowisko Wiceprezesa Polskej Organizacji Turystycznej został powołany dotychczasowy dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Pan Rafał Szmytke.

 

Rafał Szmytke jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Ponadto zdobył tytuł Master of Business Administration - Rotterdam School of Management. Obecnie przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Turystyki  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Odbył również wiele szkoleń między innymi w Civil Service College United Kingdom and International Public Service Unit Cabinet United Kingdom w zakresie planowanie strategiczno – biznesowe.


Doświadczenie zdobywał na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministerstwie Zdrowia i dotychczas jako dyrektor Departament Współpracy Regionalnej w Polskiej Organizacji Turystycznej. Swoją wiedzą wspierał też jako ekspert Program SAPARD – działanie 6, SAPARD PL 07/03. 

Z turystyką związany od lat nie tylko zawodowo, ale także społecznie. Był  między innymi współorganizatorem Ogólnopolskiego Rajdu „Palmiry” a obecnie pełni funkcję przewodniczący Sportowego Centrum Survivalu i Eksploracji. Ma na swoim koncie liczne publikacje, między innymi w: „Turystyka kwalifikowana” czy „Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna”. Odznaczony Nagrodą II stopnia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego za osiągnięcia zawodowe, Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki” a także Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.


Rafał Szmytke jest instruktorem sportu: lekka atletyka, pływanie, judo, survival, strzelectwo sportowe, samoobrona. Ma patent żeglarza jachtowego, licencję pilota paralotniowego oraz płetwonurka II stopnia CMAS, PADI.

 

 

 

 

 


Do góry