en
en

Nowy skład Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

W dniu 3 lipca, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej został wybrany nowy skład Zarządu K-POT. Członkowie Stowarzyszenia podjęli również decyzje o powiększeniu i uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej do 5 osób. W dniu 3 lipca, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej został wybrany nowy skład Zarządu K-POT. Członkowie Stowarzyszenia podjęli również decyzje o powiększeniu i uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej do 5 osób.

Nowe Władze Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd K-POT:

Prezes- Pan Maciej Eckardt- Wicemarszałek Województwa

Wiceprezes- Pan Artur Kasprowicz - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wiceprezes- Pan Marcin Tokarski- "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław

Skarbnik- Pan Andrzej Anszperger - Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu

Sekretarz- Pani Barbara Kubiak-Warzocha- Miasto Bydgoszcz

 

Komisja Rewizyjna K-POT:

Przewodniczący- Pan Czesław Łukomski - Pałucki Oddział PTTK w Żninie

Zastępca- Pan Jacek Misiołek- Powiat Bydgoski

Sekretarz- Pan Michał Skałecki- Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"

Członek KR- Pani Agnieszka Sobańska - Gmina Miasto Włocławek

Członek KR- Pan Jerzy Cieszyński- Gmina Ciechocin
Do góry