en
en

Nowy Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

27 kwietnia 2007 roku Minister Gospodarki powołał na stanowsisko Prezesa POT Pana Władysława Majkę.

Władysław Majka jest absolwentem geografii UJ, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz ekonomii i zarządzania Joint Vienna Institute. Do kwietnia br pracował jako doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, radcy ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz eksperta w Programie Rozwoju Instytucjonalnego PAOW.

   

Władysław Majka ma duże doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zarządzania strategicznego, kontroli i audytu, Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych. Posługuje się językiem francuskim, rosyjskim, niemieckim oraz biegle włada językiem angielskim.

        

Interesuje się polityką zagraniczną, gospodarką i turystyką jako obszarem, który obok ekonomicznego ma również wymiar społeczny poprzez aktywizację lokalnych

i regionalnych podmiotów działających na rzecz promocji kraju.

       

       
Do góry