en
en

Nowy Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

13 czerwca odbyło się Walne Zebranie DOT, na którym jednogłośnie Piotr Borys został wybrany na nowego Prezesa.

W czasie zebrania, na których wszyscy obecni reprezentanci członków zwyczajnych organizacji jednomyślnie przyjęli również sprawozdanie z działalności merytorycznej

i finansowej DOT udzielając jednogłośnie Zarządowi DOT absolutorium za 2006r.

Jednocześnie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków DOT wybrało

do aktualnego składu Zarządu DOT na vacujące miejsca 4 nowych członków w osobach:


  • Pana Piotra Borysa – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego


  • Pana Waldemara Czechowskiego-Jamrozińskiego – Prezesa Interferie S.A


  • Pana Piotra Sosińskiego – Wiceprezydenta Miasta Wałbrzycha


  • Józefa Sudoła – Wicestarostę Powiatu Złotoryjskiego

 

Ponadto dotychczasowy Prezes Zarządu DOT Pan Andrzej Pawluszek kontynuując dobrą tradycję organizacji przekazał kompetencje Prezesa DOT na ręce przedstawiciela Samorządu Województwa Pana Piotra Borysa.


Andrzej Pawluszek będzie dalej intensywnie wspierał działania Biura DOT pełniąc obowiązki Wiceprezesa. Funkcja skarbnika DOT powierzona została Panu Waldemarowi Czechowskiemu-Jamrozińskiemu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Do góry