en
en

Nowa Rada POT

25 lutego br. ukonstytuowała się nowa Rada Polskiej Organizacji Turystycznej.

25 lutego br. ukonstytuowała się nowa Rada Polskiej Organizacji Turystycznej.

Rada w obecności Pana Mirosława Drzewieckiego Ministra Sportu i Turystyki, Pani Katarzyny Sobierajskiej Podsekretarz Stanu w Ministrestwie Sportu i Turystyki oraz Pana Rafała Szmytke Prezesa POT wyłoniła władze nowej rady.

Przewodniczącym został Pan Jan Korsak Prezes Polskiej Izby Turystyki,

Wiceprzewodniczącym Pan Jarosław Słoma Wicemarszałek woj.warmińsko-

mazurskiego a sekretarzem Pani Violetta Suchecka Radca Ministra w

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Członkowie Rady POT:

 1. Aleksandra Piątkowska - Dyrektor Departamentu Administarcji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 2. Rafał Baniak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 3. Marcin Barański - Doradca Ministra w Gabinecie Politycznym, Ministerstwo Infrastruktury
 4. Rafał Rogala - Szef Urzędu od Spraw Cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Agnieszka Jankowska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 6. Maciej Frankiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
 7. Witold Krochmal - Burmistrz Wołowa, Prezes Unii Miasteczek Polskich
 8. Janina Kwiecień - Starosta, Związek Powiatów Polskich
 9. Tomasz Bystroński - Wójt Gminy Nowosolna i Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP
 10. Wojciech Fułek - Wiceprezydent Sopotu i Wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
 11. Krzysztof Wojtkiewicz - Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
 12. Adam Massalski - Senator RP, profesor Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach
 13. Sławomir Wróblewski - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
 14. Jerzy Szymańczyk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich
 15. Wojciech Fedyk - Dyrektor Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
Do góry