en
en

Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju

Prezentacja polskiej edycji międzynarodowego konkursu na Najlepsze Destynacje Europejskie EDEN w ramach programu „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju” prowadzonego przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

24 listopada br. w Poznaniu odbyło się jedno z 4 regionalnych szkoleń pt. “Uwarunkowania Rozwoju Turystyki w Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000” zorganizowanych w ramach programu „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju” prowadzonego przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

 

Celem organizatorów szkolenia było stworzenie grupy liderów z branży turystycznej w zakresie znajomości tematyki ochrony obszarów Natura 2000 w Polsce.

 

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

  • Produkt turystyczny budowany na bazie atrakcyjności turystycznej obszarów Natura 2000,
  • Promocja proekologicznych form turystyki realizowanych na obszarach Natura 2000,
  • Szanse i bariery rozwoju turystyki zrównoważonej wynikające z wymogów ochronnych obszarów Natura 2000 (w tym wymaganych procedur mających zapewnić tą ochronę).

 

W ramach szkolenia Polska Organizacja Turystyczna przygotowała prezentację polskiej edycji międzynarodowego konkursu na Najlepsze Destynacje Europejskie EDEN. Jest to projekt promujący zrównoważone modele rozwoju turystycznego w mniej znanych polskie destynacjach oferujących wysokiej jakości produkt turystyczny.

 

Polska Organizacja Turystyczna realizując ten projekt promuje w Polsce rozwój turystyki zgodny z założeniami rozwoju zrównoważonego, który przyczyniać się będzie do rozwoju gospodarki lokalnej, zachowania wartości społeczno-kulturowych oraz walorów środowiska naturalnego w poszczególnych destynacjach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry