en
en

Największe targi turystyczne w Europie

Zakończyły się ITB w Berlinie, największe targi turystyczne w Europie. W targach udział wzięło 11141 wystawców z 186 krajów i dwiedziło 117891 osób.

W dniach 4.03.-09.03.08 odbyły się największe targi turystyczne w Europie. Mimo strajków środków transportu i związanego z tym chaosu komunikacyjnego, wg. komunikatu organizatorów z dnia 09.03.08 na ITB przybyło więcej odwiedzających niż w roku poprzednim.

Również odbywający się równolegle ITB Berlin Kongress przyczynił się do zwiększenia liczby odwiedzających oraz był  magnesem przyciągającym dla korporacyjnych decision makers.

W targach udział wzięło 11.141 wystawców z 186 krajów (w roku ubiegłym 10.023 wystawców z 184 krajów). Również odnotowano zwiększoną liczbę odwiedzających – razem 117.891 osób. W dniach branżowych (od środy do piątku)  odnotowano liczbę 10.322 odwiedzających branżowych ( w roku 2007: 108.735 osób). W ciągu weekendu targi odwiedziło 67.569 osób.

Zgodnie z informacją z ITB targi odwiedziło 8.000 dziennikarzy z 90 krajów, również byli obecni przedstawiciele świata polityki i dyplomacji (171 osób ze 100 krajów), wśród nich 71 ambasadorów, 82 ministrów i 19 sekretarzy stanu.

 

Źródło: strona ITB – Presseservice – Pressemitteilungen.Targi są okazją do spotkań biznesowych, których efektem jest współpraca między krajami w dziedzinie turystyki  a także między indywidualnymi kontrahentami.


27    24


W tym roku stoisko warszawskie postawiło akcent na zbliżającą się 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Goście odwiedzający polskie stoisko narodowe mogli nie tylko zaopatrzyć się w materiały informacyjne, ale także wysłuchać najpiękniejszych utworów Chopina. Dodtakową atrakcją w kategorii estetycznej był oryginalny, przezroczysty fortepian.


15   2


Polskie stoisko wyróżniało się jak zwykle biało-czerwoną kolorystyką i efektywnymi elementami dekoracyjnymi.


9  30

      26          29    

  

Na stoiskach prezentowały się regiony i miasta polskie. Bogata oferta turystyczna, ciekawe materiały informacyjne a także regionalne smakołyki przykuwały uwagę gości i zachęcały do zatrzymania się przy polskiej ekspozycji. Zainteresowanie odwiedzjących przekładało się na konkretne rozmowy z touroperatorami i gestorami bazy noclegowej.


10   11


Rynek niemiecki, ze względu na liczbę przyjeżdżających do nas turystów jest jednym z najważniejszych rynków. Targi mają za zadanie promować turystyczne walory Polski a poprzez sprzedane oferty zwiększać liczbę przyjeżdżających do nas Niemców. Utrzymująca się na wysokim poziomie liczba turystów i rosnące zainteresowanie powierzchnią wystawienniczą wśród wystawców pokazuje, że wydarzenie jakim jest ITB zajmuje czołowe miejsce a Polska ma ugruntowaną pozycję wiarygodnego partnera na rynku turystycznym.


1817


Do góry