en
en

Ministerstwo Spraw Zagranicznych włącza się w promocję polskiej turystyki

8 kwietnia 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz Prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak podpisali Deklarację o współpracy w zakresie aktywizacji turystyki przyjazdowej.

Turystyka przyjazdowa została uznana za ważny element promocji Polski w świecie oraz  istotną część gospodarki narodowej i rynku pracy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które podpisało 8 kwietnia 2009 r. deklarację o współpracy w zakresie aktywizacji turystyki przyjazdowej z Polską Izbą Turystyki. MSZ reprezentował Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski a PIT Prezes Jan Korsak.


Podpisany dokument określa działania mające na celu podniesienie prestiżu polskich instytucji turystycznych za granicą, poprawę jakości obsługi aplikujących o wizy turystyczne,  uregulowanie i ujednolicenia spraw związanych z organizacją turystyki przyjazdowej, dążenie  do uproszczenia procedur wizowych w stosunku do ubiegających się o wizy w celu turystycznym oraz należyte przygotowanie do wyzwań wynikających z organizacji  Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz innych dużych imprez masowych o charakterze sportowym i kulturalnym.


W ramach współpracy przewidziano prezentację stworzonej przez MSZ strony internetowej o nazwie „e-konsulat”. Strona ta, dostępna w wielu wersjach językowych, zapewni wsparcie dla petentów w kontaktach z polskimi urzędami konsularnymi oraz będzie źródłem podstawowej informacji w sprawach urzędowych dla interesantów.

       

 


Do góry