en
en

Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku

17 maja 2009 r. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Urzędem Miasta Białystok zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku. Ma on na celu stworzenie nowego produktu turystycznego, jakim jest impreza o charakterze kulinarnym prezentującym smaki różnych państw Europy.

Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku

 

17 maja 2009 r. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Urzędem Miasta Białystok organizuje Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku. Ma on na celu stworzenie nowego produktu turystycznego, jakim jest impreza o charakterze kulinarnym prezentującym smaki różnych państw Europy. Ideą imprezy jest również zaprezentowanie wielokulturowości północno-wschodniej Polski znajdującej swe odbicie w kuchni regionu Podlasia. Nie jest to pierwsze takie przedsięwzięcie organizowane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. W ubiegłym roku Festiwal Kuchni odbył się podczas Podlaskich Targów Turystycznych. Była to impreza o zasięgu regionalnym. W tym roku do udziału zgłosili się restauratorzy z Białorusi, Litwy i Francji, dzięki czemu impreza zyskała rangę międzynarodową. Ubiegłoroczny sukces wydarzenia skłonił PROT do zorganizowania II edycji Festiwalu Kuchni, ale już jako niezależnej imprezy. Wezmą w niej udział zarówno profesjonalni kucharze, jak i kochający gotowanie amatorzy. Pierwsi będą gotować na oczach jurorów i publiczności. Drudzy zaprezentują gotowe wyroby kulinarne.

 

Więcej na temat festiwalu jak również i tekst regulaminu przeczytać można w Aktualnościach Turystycznych w dziale Wiadomości ROT i LOT.

 

http://aktualnosciturystyczne.pl/wiadomosci-rot-i-lot/miedzynarodowy-festiwal-kuchni-w-bia142ymstoku?page_number=1Do góry