en
en

Miasto dobrze oznakowane - II edycja Bram Kraju

Bramy Kraju to pierwszy kompleksowy program z dziedziny marketingu miejskiego poświęcony kształtowaniu wizerunku i marki polskich miast.
 
Od 20 lutego można zgłaszać prace w konkursie na najlepszy istniejący i projektowany System Informacji Miejskiej (SIM) oraz promocyjne wykorzystanie USP (unique selling proposition).
W konkursie można wziąć udział w trzech kategoriach:
  • najlepsza realizacja SIM,
  • najlepsza koncepcja SIM,
  • najlepsze wykorzystanie USP w promocji.

Nagrody w konkursie to: ogólnopolska kampania promującą miasto lub gminę; dofinansowanie projektu SIM; opracowanie i druk plakatu promującego zwycięskie miasto lub gminę z wykorzystaniem nagrodzonego USP.
Dodatkowo przewidziano nagrody pieniężne dla autorów najlepszych koncepcji.
Prace można zgłaszać do 27 kwietnia 2007 roku, a ceremonia rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród odbędzie się 10 maja 2007 roku. Audyt konkursu i nadzór nad jego prawidłowym przeprowadzeniem prowadzi firma KPMG Audyt sp. z o.o.
 
Bramy Kraju to pierwszy kompleksowy program z dziedziny marketingu miejskiego. Jego podstawę stanowią trzy corocznie realizowane przedsięwzięcia: konferencja dla samorządów, konkurs na najlepsze rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego marketingu miejskiego oraz publikacja z serii Biblioteka Wizerunku Miasta.
Nad całością projektu czuwa profesjonalna Rada Programowa – specjaliści z wielu dziedzin: architekci, urbaniści, marketingowcy, popularyzatorzy polskiego designu.
Konkursy organizowane w ramach projektu mają na celu zainspirowanie inicjatyw samorządów oraz mieszkańców miast i gmin polskich do podnoszenia standardów przestrzeni publicznej. Ich celem jest także promocja lokalnych osiągnięć i sukcesów w dziedzinie marketingu miejskiego w skali całego kraju.
 
Regulamin konkursu - www.bramykraju.pl
 
 
 
Sekretariat konkursu
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa
tel. 022 55 56 400
fax 022 55 56 401
e-mail: konkurs@bramykraju.pl
 
Więcej informacji:
Dorota Berezowska
Kierownik Marketingu AMS
tel. 0-507 095 651
Karolina Goźlińska
Koordynator Projektu
tel. 022 55 56 398
 
 

Do góry