en
en

Magazyn Aktualności Turystyczne

Departament Współpracy Regionalnej

 

www.aktualnosciturystyczne.pl

aktualnosci@pot.gov.pl


Wydawca:
Polska Organizacja Turystyczna
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
www.pot.gov.pl

Adres Redakcji:
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
Tel.: 0-22/536-70-26 (-27)
Redaktor prowadzący:
Dariusz Liwanowski
dariusz.liwanowski@pot.gov.pl


Zespół redakcyjny i współpracownicy:
Małgorzata Mieczkowska-Borejko, Robert Krajewski, Sebastian Niewiadomski, Jan Paweł Piotrowski, Barbara Tekieli, Ewa Dubois (Kołobrzeg), Elżbieta Tomczyk-Miczka (Kraków), Monika Januszek (Lublin), Kazimierz Netka (Gdańsk), Marek Perzyński (Wrocław), Zygmunt Rola (Poznań).

Aktualności Turystyczne” to źródło informacji o turystyce polskiej. Prezentuje metody    i dokonania w propagowaniu polskich produktów turystycznych w kraju i na rynkach zagranicznych. Upowszechnia wiedzę o unijnych funduszach strukturalnych wspierających rozwój turystyki,  sposobach ich skutecznego pozyskiwania i prawidłowego wykorzystywania. Prezentuje osoby działające na rzecz promocji polskiej turystyki.
Do góry