en
en

Kujawsko-pomorskie otrzymało 951 mln euro od Unii Europejskiej

Województwo Kujawsko-Pomorskie dostało, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymało 951 mln euro na inwestycje. Na priorytetoej liście RPO na lata 2007 - 2013 znalazło się 14 toruńskich projektów, które mają kosztować 95 mln euro. W zeszłym tygodniu Marszałek Piotr Całbecki podpisał 10 pierwszych umów wstępnych z instytucjamy, których zadania znalazły się na liście projektów priorytetowych RPO. Pozostali beneficjenci mają czas na przygtowanie planów prac i podpisanie umów wstępnych do 28 października. Beneficjencie nie muszą startować w żadnych konkursach, by otrzymać unijne fundusze. Wystarczy, że spełnią wymagane warunki.

Urząd Marszałkowski obiecuje, że będzie kontrolwał przebieg prac nad projektami, na których realizacje zawrze umowy. Mają one być zgodne z harmonogramem, który takie umowy muszą zawierać. Jeśli któraś z instytucji nie będzie wywiązywać się z warunków umowy, cały projekt może być wykreślony z listy, a instytucja go realizująca bezpowrotnie utraci przyznane pieniądze.
Do góry