en
en

Konkursy POT i MT-Polska w czasie XII Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2007

Polska Organizacja Turystyczna i Międzynarodowe Targi – Polska Sp.z o.o. zapraszają do udziału w następujących konkursach promocyjnych: „Najciekawsza targowa ekspozycja polskiego regionu” oraz „Najlepszy regionalny i lokalny produkt turystyczny”

 

Oferty na konkurs: „Najlepszy regionalny i lokalny produkt turystyczny” należy zgłaszać w terminie do 17 kwietnia 2007 roku do siedziby Polskiej Organizacji Turystycznej, dołączając wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu wraz z krótkim opisem zgłaszanych. Koperty zawierające oferty powinny być opatrzone klauzulą „Oferta na konkurs LATO 2007. Nie otwierać przed 17.04.2007”.

 

Ogłoszenie wyników konkursów oraz wyróżnienie laureatów nastąpi w ostatnim dniu targów, tj. 22 kwietnia 2007 roku ok. godz. 12.30 na terenie targów (estrada festynu).

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w powyższych konkursach jest udział w XII Targach Turystyki i Wypoczynku „LATO 2007” jako wystawcy.

 

Zapraszamy również do udziału w seminarium Polskiej Organizacji Turystycznej, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2006 roku w sali „D” na terenach targowych (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie). Program seminarium

Do góry