en
en

Kongres Francuskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych

W dniach 22 – 25 października w Gdańsku odbędzie się 12. Kongres Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych AJT (Assotiation des Journalistes de Tourisme z Francji. Jest to pierwszy kongres tego stowarzyszenia, który odbędzie się w Europie Centralnej.

W dniach 22 – 25 października w Gdańsku odbędzie się 12 Kongres Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych AJT (Assotiation des Journalistes de Tourisme z Francji. Jest to pierwszy kongres tego stowarzyszenia, który odbędzie się w Europie Centralnej.

80 dziennikarzy, przedstawicieli największych wydawnictw rynku francuskiego spędzi w Gdańsku i na Pomorzu trzy dni, w czasie których zapoznają się z potencjałem turystycznym miasta i regionu. W programie przewidziano walne obrady stowarzyszenia, prezentację oferty turystycznej Gdańska, kandydata na Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku – jego dziedzictwa kulturowego, historii, zabytków, bazy hotelowej i gastronomicznej oraz elementów symbolicznych dla miasta – legendy Solidarności i szlaku bursztynowego.

Jeden dzień przeznaczony zostanie na promocję najcenniejszych zabytków Pomorza – dziennikarze zwiedzą Zamek w Malborku i obejrzą turniej bractw rycerskich w Gniewie. Ważnym punktem programu będzie także kilkugodzinny pobyt w Sopocie. Zwieńczeniem kongresu będzie uroczysta Gala w Dworze Artusa z pokazem mody i biżuterii z bursztynu, w której uczestniczyć będą władze Gdańska,  województwa pomorskiego i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pomysł zorganizowania Kongresu AJT w Polsce wypłynął z inicjatywy Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, który od wielu lat utrzymuje kontakt z AJT, promuje wśród jego członków Polskę oraz namawia do popularyzowania naszego kraju na francuskim rynku czytelniczym.

Decyzja o zorganizowaniu Kongresu w Gdańsku podjęta została przez Zarząd AJT 19 marca 2009 r. Realizacja tej inicjatywy możliwa była dzięki Miastu Gdańsk, które entuzjastycznie podeszło do projektu i wyraziło gotowość przyjęcia dziennikarzy. Ważnym elementem było także wsparcie Polskich Linii Lotniczych LOT, których czarterem dziennikarze podróżować będą z Paryża. Partnerami projektu są także Lotnisko im. Lecha Walęsy w Gdańsku, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Sopot.

Konkurentem Gdańska, ubiegającym się o przyjęcie dziennikarzyw 2009 roku była Barcelona. W tej perspektywie wybór Gdańska na miejsce kongresu jest wyrazem zainteresowania dziennikarzy francuskich Polską jako krajem wartym odkrycia i popularyzacji wśród publiczności francuskiej a jednocześnie wyrazem zaufania dla polskich partnerów. Dla Gdańska kongres jest wyjątkową okazją efektywnej promocji za granicą, dającą szansę na pozyskanie wielu publikacji, a w perspektywie kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – skutecznym sposobem na kształtowanie opinii publicznej, tak w kraju, jak i zagranicą.

Kongresy AJT organizowane są rokrocznie, naprzemiennie za granicą i na terenie Francji. Ich celem jest przybliżenie dziennikarzom najciekawszych pod względem turystycznym regionów a poprzez to, wzrost zainteresowania czytelników rynku francuskiego daną destynacją.

 

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Turystycznych AJT powstało w 1997 roku z połączenia dwóch francuskich stowarzyszeń dziennikarskich: APJT – Stowarzyszenia Profesjonalnego Dziennikarzy Turystycznych i AJP – Stowarzyszenia Dziennikarzy Plenerowych.

 

Stowarzyszenie liczy 180 dziennikarzy, którzy, aby zostać członkiem stowarzyszenia spełniać muszą dwa obowiązkowe kryteria: być dziennikarzem zawodowym (posiadać legitymację prasową) i regularnie publikować teksty o tematyce turystycznej. Członkowie stowarzyszenia AJT są dziennikarzami reprezentującymi wszystkie media istniejące na rynku francuskicm: prasę dla szerokiej publiczności, prasę ekonomiczną, zawodową, specjalistyczną, jak również radio, telewizję i internet. Członkami Stowarzyszenia AJT są przedstawiciele różnych szczebli i specjalizacji  tego zawodu: redaktorzy naczelni, reporterzy – fotografowie i szefowie rubryk, jak również dziennikarze niezależni. Prezesem Stowarzyszenia AJT jest Pan Bruno COURTIN, Redaktor Naczelny tygodnika Hôtel Restau Hebdo.

 

Wśród członków znajdują się dziennikarze takich wydawnictw jak:

Le Figaro, Le Monde, Gala, Femme Actuelle, L’Express, Le Point,
La Tribune, Nouvel Observateur.

 

Organizatorzy kongresu:

Miasto Gdańsk, Polska Organizacja Turystyczna

 

Partnerzy kongresu:

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Miasto Sopot, Scandic Gdańsk, Gdański Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy,  Polskie Linie Lotnicze LOT, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Browar Amber, ZPC Bałtyk, Toorank Polska S.A.


Do góry