en
en

Kongres EFAPCO 10 – 12.01.2008 w Warszawie

Po raz trzeci Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO - Professional Congress Organizers) z całej Europy spotykają się - tym razem w Warszawie - aby podejmować najważniejsze zagadnienia rozwoju branży na naszym kontynencie i wymieniać informacje biznesowe. EFAPCO jest federacją narodowych stowarzyszeń PCO, założoną w 2003 roku przez stowarzyszenia z Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Polski. EFAPCO dzisiaj reprezentuje 9 narodowych stowarzyszeń, ponad 700 PCO z krajów Unii Europejskiej, 60 firm stowarzyszonych plus 22 członków wspierających, reprezentujących różne instytucje i branżowe media. EFAPCO walczy o prawne uznanie zawodu organizatora konferencji w Unii Europejskiej i umocnienie jego pozycji rynkowej i jest  jedyną organizacją podejmującą te zagadnienia w skali europejskiej.

Uczestnicy Kongresu EFAPCO 2008 w Warszawie podczas debaty będą  poszukiwali  odpowiedzi na następujące pytania:
- Jak umocnić atrakcyjność Europy, jako najbardziej preferowanej lokalizacji międzynarodowych kongresów, konferencji i podróży motywacyjnych?
- Jak zapewnić trwałą pozycję Profesjonalnych Organizatorów Kongresów i Konferencji wśród innych podmiotów na rynku turystyki biznesowej?
- Co zapewni naszym firmom przewagę konkurencyjną wobec wymagającego współczesnego klienta biznesowego?
W znalezieniu dopowiedzi pomogą prezentacje przygotowane przez znakomitych mówców.

W sprawach dot. programu i współpartnerstwa  prosimy o kontakt do:

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
Ul. Ciołka 11 a, lokal 418, 01-445 Warszawa
telefon kontaktowy: +48 22 837 0978 , fax: +48 22  837 0978
e-mail   biuro@skkp.org.pl        www.skkp.org.pl

Pobierz szczegółowe informacje dotyczące EFAPCO 2008 w Warszawie
Do góry