en
en

Konferencja "Inwestycje w Turystyce"

Polska Organziacja Turystyczna w czasie targów Tour Salon 2009 zorganizowała konferenjcę naukową nt. "Inwestycje w turystyce".

Konferencja dotyczyła możliwości inwestycyjnych w turystyce w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczo-społecznej i światowego kryzysu ekonomiczno-gospodarczego oraz w nawiązaniu do tegorocznego hasła Światowego Dnia Turystyki: „Turystyka - Świętując Różnorodność". Konferencja miała na celu skoncentrowanie branży turystycznej oraz innych branż, zwłaszcza finansowej pod kątem szans i możliwości rozwoju infrastruktury i produktów turystycznych.


Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Ministerstwa Sportu i Turystyki, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Banku Ochrony Środowiska, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, a także licznych stowarzyszeń i fundacji.

Materiały z konferencji są do pobrania:


http://pot.gov.pl/Kategorie/do_pobrania/materia142y-szkoleniowe/potgov_second_category_view
Do góry