en
en

Kolejna duża konferencja odbędzie się w Polsce

Kolejna pozyskana przez Convention Bureau of Poland konferencja odbędzie się w Polsce. W październiku 2010 roku w stolicy Polski odbędzie się 14th CEAS-ASC Workshop & 6th Scientific Workshop of X3 – Nosie.

 

L-R Antoni Niepokólczycki (Directr of Net Institute), Krzysztof Celuch (CBP), Valentin Silivestru (Director of Comoti) and Dominique Collin (Project Manager) in BukarestKolejna pozyskana przez Convention Bureau of Poland konferencja odbędzie się w Polsce. W październiku 2010 roku w stolicy Polski odbędzie się 14th CEAS-ASC Workshop & 5th Scientific Workshop of X3 – Nosie.

W dniach 16 – 18 września 2009, Krzysztof Celuch, reprezentant Convention Bureau of Poland POT wziął udział w trzecim spotkaniu organizowanym przez koordynatorów projektu CEARES pt. „Meet the Aeronautical Industry’s Needs – Networking Opportunities”.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie INCAS (National Institute for Aerospace Research „Elie Carafoli”) w Bukareszcie. Projekt CEARES (Central-European Aeronautical Research Initiative) prowadzony jest w celu stworzenia sieci lotniczych organizacji badawczych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

W konferencji wzięło udział w sumie ponad 100 przedstawicieli z całego świata, którzy w ciągu 3 dni uczestniczyły w ponad 20 sesjach edukacyjnych.

Podczas pobytu w Bukareszcie zostało potwierdzone kolejne miejsce konferencji, na które została wybrana Warszawa.

Do góry