en
en

Kierownik Zespołu w Departamencie Współpracy Regionalnej.

PolskaOrganizacja Turystyczna zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju izagranicą poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Zespołu w DepartamencieWspółpracy Regionalnej.

 

Miejsce pracy:

Warszawa

Region:

Mazowieckie

Opisstanowiska

· Koordynacjadziałań zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w tym:

o nadzór nadrealizacją projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zawartą umownarealizację projektu, wytycznymi oraz instrukcjami Instytucji Zarządzającej iInstytucji Pośredniczącej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

o nadzór nadwykonywaniem budżetu projektu oraz zadań szczegółowych zgodnie z wnioskiem,umową o dofinansowanie i harmonogramem projektu;

o przestrzeganieterminów sporządzania i składania sprawozdań merytorycznych i finansowych(okresowych, rocznych i końcowych);

o planowanie zadańbieżących i bieżąca koordynacja prac Zespołu;

o bieżąca ocenapostępu w realizacji projektu, w tym sygnalizowanie zagrożeń i propozycjidziałań naprawczych;

· Wykonywanieinnych zadań zleconych przez przełożonego w związku z Działaniem V.1. PORPW.

· Pozostałeprace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Wymagania:

Wykształcenie wyższe; Doświadczenie w realizacja projektów kompleksowych finansowanych z funduszy pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej; Rozbudowane kompetencje interpersonalne, podejmowanie decyzji pod presją czasu; Zaawansowana znajomość pakietu biurowego MS Office; Samodzielność i doskonała organizacja pracy; Komunikatywność; Dyspozycyjność;

Oferujemy:

Pracę na pełny etat. Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego.

Zainteresowaneosoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem + list motywacyjny, na adres:

alicja.grabowska@pot.gov.pl

w terminie do dnia 30.06.2011r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy,ze skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nie zakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesurekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".

Do góry