en
en

Kanał Elbląski-atrakcja Warmii i Mazur

Na początku maja br. w Elblągu odbyła się konferencja otwierająca projekt "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego".

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego doceniając działania samorządów lokalnych przeznaczył w trybie pozakonkursowym środki na realizację projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Na konferencji Polską Organizację Turystyczną reprezentowała Pani Wiceprezes Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Kanał Elbląski, który jest zabytkiem sztuki inżynierskiej XIX wieku stanowi doskonałą szansę dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu w kontekście rozwoju produktu turystycznego.

Założeniem projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" jest otwarcie obszaru na turystykę poprzez modernizację i usprawnienie dostępności do atrakcji turystycznych. Planowane działania promocyjne pozwolą też na lepsze wykorzystanie unikatowych walorów wybitnego dziedzictwa kulturowego i krajobrazu obszaru Kanału Elbląskiego.

Do góry