en
en

Kampania POT promująca wschodnią Polskę

Polska Organizacja Turystyczna poszukuje wykonawcy koncepcji i kreacji kampanii promującej atrakcyjność turystyczną wschodnich województw Polski. Zadanie to jest elementem projektu POT z Działania V.1. PO RPW, współfinansowanego z funduszy europejskich.
Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i kreacji dotyczącej kampanii mulitmedialnej promującej pięć województw wschodniej Polski.
Przewiduje sie również ewent. powierzenie wykonawcy wdrożenia tej kampanii, która potrwać ma do początku 2012r.
 
Zadanie to związane jest z projektem POT realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Działanie V.1.), wspieranego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Przygotowanie kampanii poprzedzono opracowaniem analitycznym Studium atrakcyjności turystycznej obszarów, które zostaną objęte kampanią (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie).
 
 
Do góry