en
en

Instytucje 6.4 PO IG

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Konkurencyjności i Innowacyjności

Dyrektor
Marcin Łata

Siedziba:
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
tel.: 0 22 330 33 26, 0 22 330 33 27
fax: 0 22 330 33 60

Adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

e-mail: po-ig@mir.gov.pl
www.poig.gov.pl

 

Instytucja Wdrażająca

Polska Organizacja Turystyczna
Departament Funduszy Europejskich

Wicedyrektor
Anna Zabłocka-Sztyber

Wicedyrektor
Marcin Krauzowicz

Siedziba:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, piętro 33
tel.: 022 536 70 80
fax: 022 536 70 55
e-mail: fundusze@pot.gov.pl
www.pot.gov.pl/fundusze

Do góry