en
en

III Symposium: "Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Biology and Medicine"

20 -22 września w Warszawie odbędzie się interdyscyplinarne sympozjum o zasięgu międzynarodowym, organizowane przez Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.
 Program naukowy konferencji obejmuje zastosowania magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach struktury związków chemicznych i układów o znaczeniu biologicznym w chemii i biologii, oraz jako jednej z najważniejszych metod diagnostycznych w medycynie.

Uczestnictwo w Sympozjum zgłosili naukowcy z wiodących ośrodków badawczych i placówek medycznych z Polski oraz goście zagraniczni z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Rosji, Węgier, Ukrainy i Czech.

Pełna informacja o Sympozjum: http://www.icho.edu.pl/SympNMR/home_new.htm
Do góry