en
en

III Krajowa Giełda Turystyczna

Giełda odbędzie się 24 kwietnia 2008 roku w Warszawie, w salach konferencyjnych OXFORD TOWER przy ul. Chałubińskiego 8 (parter). Uczestnikami giełdy będą przedstawiciele biur podróży zajmujący się turystyką przyjazdową oraz gestorzy bazy noclegowej z całej Polski. Głównym celem giełdy jest stworzenie warunków do nawiązania kontaktów handlowych pomiędzy obiema stronami z możliwością zawarcia umów handlowych i negocjacją cen na 2009 rok. Giełda odbędzie się  24 kwietnia 2008 roku w Warszawie, w salach konferencyjnych OXFORD TOWER przy ul. Chałubińskiego 8 (parter). Uczestnikami giełdy będą przedstawiciele biur podróży zajmujący się turystyką przyjazdową oraz gestorzy bazy noclegowej z całej Polski. Głównym celem giełdy jest stworzenie warunków do nawiązania kontaktów handlowych pomiędzy obiema stronami z możliwością zawarcia umów handlowych i negocjacją cen na 2009 rok.

Przewidujemy, że w giełdzie weźmie udział po ok. 70 – 80 przedstawicieli każdej ze stron.

Giełda zostanie zorganizowana w formie typowego warsztatu, bez wyznaczania limitu rozmów. Biura podróży występować będą w roli „kupujących”, gestorzy bazy w roli „sprzedających”. Strona sprzedająca otrzyma do swojej dyspozycji stolik do przeprowadzenia rozmów.

Udział w giełdzie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i transportu do/z Warszawy.

Program giełdy przedstawia się następująco:

24 kwietnia 2008 r.


Godz.  10.00        rozpoczęcie III Krajowej Giełdy Turystycznej
                          rozmowy przy stolikach
Godz.  13.00        obiad
Godz.  14.00        wznowienie giełdy
Godz.  18.00        zakończenie giełdyWszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza zgłoszeniowego (pobierz) i odesłania go faksem lub mailem, najpóźniej do dnia 10 kwietnia br. 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Magdalena Krucz tel +22 536 70 44  fax: +44 536 70 53 email: magdalena.krucz@pot.gov.pl 
Aneta Książek  tel. + 22 536 70 73 email: aneta.ksiazek@pot.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie prosimy, aby hotele biorące udział w giełdzie miały przygotowane cenniki na 2009 rok.
Do góry