en
en

I Międzynarodowa Konferencja Specjalistów Turystyki Biznesowej w Szczecinie

CB-szczecin-smallW dniach 29-30 marca 2010 w Szczecinie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Specjalistów ds. turystyki biznesowej zorganizowana przez Szczecińskie Convention Bureau. Konferencja poświęcona była tematyce „instrumentów, strategii i wyzwań w przyciąganiu kongresów do miast nie będących stolicami”. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele branży spotkań zarówno z Polski jak i z Europy.
CB-szczecin-smallW dniach 29-30 marca 2010 w Szczecinie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Specjalistów ds. turystyki biznesowej zorganizowana przez Szczecińskie Convention Bureau. Konferencja poświęcona była tematyce „instrumentów, strategii i wyzwań w przyciąganiu kongresów do miast nie będących stolicami”. Konferencję otworzył Prezydent Miasta Szczecina w towarzystwie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i Dyrektora Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele branży spotkań zarówno z Polski jak i z Europy. Nie zabrakło również lokalnych przedstawicieli Szczecina reprezentujących Wydział Promocji Urzędu Miasta, Uniwersytet Szczeciński i oczywiście Convention Bureau Szczecin. Pierwsi omówili funkcjonowanie Convention Bureau w ujęciu instytucjonalnym, drudzy – scharakteryzowali turystykę biznesową w hotelach województwa zachodniopomorskiego, a trzeci zaprezentowali działalność najmłodszego w Polsce Convention Bureau.  Kolejne wystąpienia poświęcone były:
  • robZastosowaniu zarządzania relacjami z klientami i narzędziami marketingu bezpośredniego przez convention bureas, o których mówił Rob Davidson, starszy wykładowca w Katedrze Podróży Biznesowych i Turystyki Uniwersytetu Westminster w Londynie.  Autor wielu artykułów i pozycji na temat szeroko pojętej turystyki biznesowej, ostatniej opublikowanej pt. „Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conventions and Business Events” wraz z Tony’m Regers’em. Od 2002 roku jest zatrudniony jako analityk przemysłu turystyki biznesowej przez Reed Travel Exhibitions, dla których regularnie prowadzi badania. Jest regularnie zapraszany jako prelegent na międzynarodowe konferencje poświęcone Daniloaktualnym trendom w turystyce biznesowej.

  • Strategiom sprzedaży i marketingu odpowiednim dla spotkań i seminariów oraz strategiom komunikacji w sektorze spotkań, które zaprezentował Danilo di Pasquale, specjalista w tematyce marketingu, dyrektor wielu włoskich hoteli, prowadzący własną firmę konsultingową. Ponad to przedstawił „case history” włoskich firm, które odniosły sukces.
  • lorenzoRoli hotelu w pozyskiwaniu kongresów. Na pytanie  „jakie usługi są odpowiednie do zaistnienia w sektorze spotkań?” próbował odpowiedzieć Lorenzo Casiraghi, menadżer departamentu „Meetings and events” włoskiej sieci hoteli  HotelPhilosophy, odpowiedzialny za kreowanie i rozwój produktów kierowanych do klientów, podpisywanie porozumień, przygotowania do wprowadzenia procedur dotyczących konferencji i kongresów w hotelach sieci HotelPhilosophy.
  •  Szansom i zagrożeniom dla przyszłości przemysłu spotkań w Polsce, o których mówił Sławomir Wróblewski, współzałożyciel i wroblewskiaktualny sekretarz generalny Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”.  Autor i wydawca Katalogów Obiektów i Usług Konferencyjnych. Organizator Targów Przemysłu Spotkań Europy Środkowo-Wschodniej (Central & Eastern Europen Business Tourism Fairs) i szkoleń branżowych pt. Europejska Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji.
  •  KrzysztofCeluchScharakteryzowaniu rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w Polsce w 2009 roku, którą to  próbę podjął, na podstawie zebranych danych od miejskich Convention Bureau, Krzysztof Celuch, kierownik Convention Bureau of Poland, wykładowca i kierownik programowy ds. turystyki biznesowej Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, prezes MPI Poland Club i organizator Studenckiej Konferencji Naukowej IMEX/MPI Future Leaders Forum Warsaw.
  • MartaTurystyce biznesowej w hotelach województwa zachodniopomorskiego, o czym mówiła Marta Sidorkiewicz, asystenta w Katedrze Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2005-2007 słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, podczas których został otwarty przewód doktorski na temat "Ekonomicznych uwarunkowań rozwoju produktu turystyki biznesowej w województwie zachodniopomorskim". Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół turystyki biznesowej. Zagadnienie to próbuje zgłębić nie tylko od strony teorii, ale również praktyki, angażując się aktywnie w organizację wydziałowych konferencji.
  • KrzysztofCieslikowskiWojewództwu śląskiemu i Katowicom jako atrakcyjnej destynacji na rynku turystyki konferencyjnej, do czego przekonywał Krzysztof Cieślikowski,  wykładowca turystyki biznesowej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Autor wielu artykułów z zakresu zarządzana marketingowego, rynku turystycznego oraz turystyki biznesowej w periodykach naukowych i branżowych. Jako jeden z pierwszych prowadził badania turystyki konferencyjnej w Polsce, których wyniki wykorzystane zostały m.in. do opracowania strategii rozwoju turystyki woj. śląskiego.
Do góry