en
en

I Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego

270x136_węgrów.jpg

14 września 2016 r. odbył się I Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego. Wydarzenie to zgromadziło w Węgrowskim Ośrodku Kultury radnych miejskich, gminnych i powiatowych, przedstawicieli instytucji kulturalnych, branży turystycznej, twórców artystycznych, służb mundurowych, lokalnej gastronomii a także mediów. Na kongres przybyli: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, prof. Franciszek Midura, dr Aleksy Chmiel, dr Jan Paweł Piotrowski, ks. Prałat Leszek Gardziński, ks. Romuald Kosk; Ks. Wiesław Niemyjski, przedstawiciele PTTK, LOT Wielki Gościniec Litewski, burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Węgrowskiego.

węgrów14 września 2016 r. odbył się I Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego. Wydarzenie to zgromadziło w Węgrowskim Ośrodku Kultury radnych miejskich, gminnych i powiatowych, przedstawicieli instytucji kulturalnych, branży turystycznej, twórców artystycznych, służb mundurowych, lokalnej gastronomii a także mediów. Na kongres przybyli: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, prof. Franciszek Midura, dr Aleksy Chmiel, dr Jan Paweł Piotrowski, ks. Prałat Leszek Gardziński, ks. Romuald Kosk; Ks. Wiesław Niemyjski, przedstawiciele PTTK, LOT Wielki Gościniec Litewski, burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Węgrowskiego.

Uroczystego otwarcia Kongresu, poprzedzonego projekcją filmu „Powiat Węgrowski” dokonał Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk. Witając wszystkich Starosta dziękował za ich obecność i chęć wspólnej pracy na rzecz rozwoju turystyki. Następnie słowa do zebranych skierowała Pani Senator Maria Koc, gratulując władzom powiatu tak cennej inicjatywy a także podkreślając walory kulturowe i turystyczne naszego regionu. Głównym prelegentem Węgrowskiego Kongresu Turystycznego był prof. Franciszek Midura, który wygłosił referat wprowadzający. „Turystyka jest dziedziną, która generuje wzrost gospodarczy, angażując wiele sektorów i dziedzin gospodarki przez co staje się „kołem zamachowym” rozwoju lokalnego” – mówił profesor.

Wicestarosta Halina Ulińska, pomysłodawca Kongresu podkreślała, odwołując się do Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2020, że należy budować spójną ofertę turystyczną i kulturową powiatu węgrowskiego. „Kluczowym działaniem powinna być rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystyki, np. szlaki piesze, rowerowe, punkty widokowe, wystawy i galerie twórczości lokalnej a także wspieranie działań służących powstaniu i rozbudowie bazy gastronomicznej i noclegowej” – mówiła Wicestarosta

Kongres był okazją do wręczenia podziękowań tym, którzy przyczyniają się do rozwoju i promocji turystyki w powiecie. Podsumowania Kongresu dokonała Pani Wicestarosta Halina Ulińska. Podziękowała licznie zgromadzonym uczestnikom, gościom, wystawcom, twórcom ludowym, przedsiębiorcom i mediom lokalnym: „Tygodnik Siedlecki”, „Życie Siedleckie”, „Głos Węgrowa i Okolic”, „Węgrowskie Bądźmy Razem” oraz ogólnopolskim: TVP Warszawa oraz Piotrowi Szymonowi Łosiowi redaktorowi „Radia dla Ciebie”. Wicestarosta ogłosiła również konkurs na nowy produkt turystyczny Powiatu Węgrowskiego. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego do dnia 30 września 2016 r.

Więcej szczegółów na stronie powiatu węgrowskiego

Do góry