en
en

Holendrzy na drugim miejscu po Niemcach w przyjazdach do Polski.

Według najnowszych danych statystycznych obejmujących przyjazdy do Polski w I kwartale br. Polskę odwiedziło 117,2 tys. Holendrów. Ośrodek POT w Asterdamie przygotował szerego imprez mających promować Polskę wśród Holendrów.

 


 

W maju Ośrodek uczestniczył w dorocznym workshopie turystyki biznesowej (MICE) zorganizowanym przez narodowe ośrodki informacji turystycznej zrzeszone w ANTOR (dyrektor POIT-Amsterdam od kilku kadencji przewodniczy lub uczestniczy w pracach zarządu tej organizacji) . Tegoroczne warsztaty zostały przygotowane w Amsterdamie i uczestniczyło w nich około 60 przedstawicieli holenderskich firm organizujących podróże typu incentive, a także organizatorzy kongresów i konferencji z tego rynku oraz przedstawiciele wielkich firm i instytucji zlecających organizacje  tego typu imprez.

 

Wraz z Wydziałem Ekonomicznym Ambasady RP w Hadze, Departamentem Promocji MSZ i PAIIZ zorganizował także wyjazd studyjno -promocyjny dla prestiżowej grupy przedstawicieli biznesu niderlandzkiego zrzeszonych w Holenderskim Stowarzyszeniu Ekonomistów afiliowanym przy Uniwersytecie Amsterdamskim.Podczas parodniowego pobytu w Warszawie i Krakowie uczestnicy podroży odbyli spotkaniamiędzy innymi w Instytucie Spraw Publicznych (prof.Lena Kolarska-Bobinska), Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych-Lewiatan(Henryka Bochniarz) oraz uczestniczyli

w programie promocyjnym turystyczno-kulturalnym przygotowanym przez POIT.

 

Ponadto Ośrodek zorganizował stoisko promocyjne podczas uroczystej gali w Apeldoorn związanej

z wręczeniem Dutch-Polish Trade Award dla wyróżniających się firm holenderskich współpracujących

z Polską. Podczas spotkania z udziałem szefów największych firm holenderskich takich jak.np.Heineken, Achmea polskie stoisko spotkało się z dużym zainteresowaniem.

 

Z okazji Święta 3 Maja POIT był współorganizatorem spotkania w Ambasadzie RP w HadzePOIT

z udziałem licznie przybyłych przedstawicieli mediów, świata polityki, kultury i biznesu, w tym turystycznego. Podczas spotkania zaprezentowano gościom między innymi bogatą ofertę turystyczną Polski oraz specjały kuchni polskiej.

 


Do góry