en
en

Grupy baz danych systemu „it”

PoprzedniSpis treściNastępny

Grupy baz danych systemu „it”

Bazy danych systemu „it” powinny być systematycznie gromadzone i aktualizowane. Obligatoryjny zakres baz danych zawiera Załącznik nr 1.

Informacja o walorach turystycznych

Walor turystyczny, to taki element środowiska przyrodniczego lub kulturowego, który stanowi lub może stanowić cel ruchu turystycznego. Jest to zarówno główny cel, w sposób zasadniczy przyczyniający się do ukierunkowania przyjazdu, jak i cel poboczny, uwzględniany z okazji przyjazdu bądź pobytu w danym regionie czy miejscowości.

Walory turystyczne można ogólnie podzielić na dwie grupy zasadnicze: wypoczynkowe i poznawcze (krajoznawcze).

W grupie walorów wypoczynkowych umieszczamy te, które sprzyjają przede wszystkim poprawie kondycji fizycznej i psychicznej uczestników. Wyróżniamy walory: wód, klimatu i ukształtowania powierzchni oraz przyrody ożywionej.

Wśród walorów poznawczych wyróżniamy walory przyrodnicze i kulturowe.

Informacja o zagospodarowaniu i usługach turystycznych

Bazy danych gromadzone przez system „it” obejmują ujednolicone informacje dotyczące bazy oraz usług turystycznych i paraturystycznych, w tym zwłaszcza: obiektów noclegowych, gastronomicznych, sieci biur podróży, komunikacji oraz innych usług niezbędnych uczestnikom i organizatorom turystyki.

Informacja o produktach turystycznych

Jednostki organizacyjne „it” powinny systematycznie gromadzić informacje o produktach turystycznych regionu. Dotyczy to zarówno nielicznych jeszcze pakietów oferowanych przez lokalnych organizatorów turystyki, jak i propozycji programowych do indywidualnego wykorzystania przez konsumentów usług turystycznych. Jednocześnie jednostki „it” powinny uczestniczyć w tworzeniu zarówno programów pakietowych, jak i programów do indywidualnej realizacji.

Główne grupy produktów to:

Turystyka miejska i kulturowa; turystyka aktywna (w tym m.in. turystyka uzdrowiskowa, piesza nizinna, górska, narciarska, rowerowa, konna, wodna); turystyka wiejska (w tym m.in. agroturystyka, ekoturystyka); turystyka biznesowa (m.in. kongresy, szkolenia, incentive travel); turystyka przygraniczna i tranzytowa. Ważną rolę wśród produktów odgrywa turystyka weekendowa, pielgrzymkowa. Oferowane mogą być produkty o cechach kilku powyższych form, np. turystyka biznesowa z elementami turystyki aktywnej, turystyka miejska z elementami rekreacji a także imprezy wysoko kwalifikowane i adresowane do hobbystów np. szkoły przetrwania, sporty ekstremalne, speleologia, turystyka podwodna i lotnicza.

PoprzedniSpis treściNastępny
Do góry