en
en

Grunwald przed jubileuszem

18.07.2009 r. odbyła się tradycyjna inscenizacja bitwy na polach gminy Grunwald. Udział w niej wzięły liczne chorągwie z kraju i zagranicy.

18.07.2009 r. odbyła się tradycyjna inscenizacja  bitwy na polach gminy Grunwald. Udział w niej wzięły liczne chorągwie z kraju i zagranicy.

gr


Organizatorzy tej imprezy starają się jak najwierniej odtworzyć przebieg tej bitwy. Robią to w oparciu o jej opis zawarty w powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”. Oprócz samej bitwy turyści mogą podziwiać stroje rycerskie, zwyczaje średniowieczne, zakupić pamiątki z tamtego okresu wytworzone przez profesjonalnych rzemieślników.

Na przyszły rok, kiedy przypada  600 – lecie bitwy organizatorzy zapowiadają bardzo okazałą i angażującą liczne podmioty imprezę.

Więcej informacji:

http://www.grunwald1410.pl/index.php

Do góry