en
en

Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny

W dniach 28 - 30 kwietnia 2008 r. w Hotelu Mościcki Resort & Spa w Spale odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny.

W dniach 28 - 30 kwietnia 2008 r. w Hotelu Mościcki Resort & Spa w Spale odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny.

  

Organizator:

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza  
  

Współorganizatorzy:     Polska Organizacja Turystyczna           

Instytut Turystyki 

 
Patronat:

Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki (zobacz)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki (zobacz)

Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak
  

Komitet Honorowy:

Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Jan Korsak – Prezes Polskiej Izby Turystyki, Krajowa Rada Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych
Kazimierz Kowalski – Prezes Fundacji Polish Prestige Hotels
Ryszard Beret – Prezydent Stowarzyszenia Polskich Barmanów
Andrzej Saja – Sekretarz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
Andrzej Krzyworzeka – Prezes Polskiego Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki

         

Współudział:Fundacja Polish Prestige Hotels
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Polska Izba Turystyki
Krajowa Rada Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych
Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki
Stowarzyszenie Polskich Barmanów


Do góry