en
en

Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną oraz Instytutem Turystyki zapraszają na międzynarodową konferencję naukową na temat „Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny”. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 30 kwietnia 2008 roku w Hotelu Mościcki Resort & Spa**** w Spale

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną oraz Instytutem Turystyki zapraszają na międzynarodową konferencję naukową na temat „Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny”. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 30 kwietnia 2008 roku w Hotelu Mościcki Resort & Spa**** w Spale.

 

Patronat nad konferencją objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki.

Patronat medialny nad imprezą sprawują „Wiadomości Turystyczne”, „Przegląd Gastronomiczny”, „Rynek Spożywczy” oraz portal horeca.pl

 

Komitetowi Naukowemu przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Pisula.

 

Komitet Honorowy:

Mirosław Drzewiecki             – Minister Sportu i Turystyki

Rafał Szmytke                       – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Jan Korsak                           – Prezes Polskiej Izby Turystyki, Krajowa 

                                                Rada Organizacji Turystycznych,  

             Hotelarskich  i Gastronomicznych

Kazimierz Kowalski               – Prezes Fundacji Polish Prestige Hotels

Ryszard Beret                        – Prezydent Stowarzyszenia Polskich Barmanów

Andrzej Saja                         – Sekretarz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Andrzej Krzyworzeka            – Prezes Polskiego Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki

 

Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany opinii na temat stanu rozwoju polskiej gastronomii jako istotnego elementu produktu turystycznego.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa upływa dnia 15 marca 2008.

 

Informacji udziela Biuro Organizacyjne konferencji tel. 022 3531005, 8345714, e-mail: konferencja@wstir.edu.pl oraz www.wstir.edu.pl

 

 Po pobrania (format PDF):

Komunikat konferencyjny nr 2 (warunki udziału)

Lista dotychczas zgłoszonych referatów

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji ONLINE

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:        

 

 

28.04.2008 - poniedziałek

godz. 15.00

§         wyjazd autokaru WSTiR z Warszawy /opcjonalnie/

do godz. 17.30

§         przyjazd do Spały

§         rejestracja, zakwaterowanie

godz.18.00

§         spotkanie robocze członków Komitetu Organizacyjnego z członkami Komitetu Naukowego i szefami Zespołów Problemowych

§         przegląd wydawnictw branżowych

§         pokaz filmów dotyczących tematyki kuchni myśliwskiej

godz. 19.00

§         wieczerza według XII Księgi Pana Tadeusza – menu przygotowane przez dr Mirosława Słowińskiego

 

29.04.2008 - wtorek

godz. 9.00 – 13.00 === 15.00 – 19.00

§         otwarcie Konferencji, powitanie gości i uczestników

§         wystąpienia oficjalne zaproszonych gości, władz wojewódzkich

§         obrady plenarne

§         obrady w 4 Zespołach Problemowych

Zespól nr I    GASTRONOMIA – PRODUKT MARKOWY POLSKIEJ TURYSTYKI

1.      Baza gastronomiczna w obiektach noclegowych w Polsce

2.      Gastronomia a obsługa ruchu turystycznego

3.      Rodzaje turystyki „gastronomicznej” i perspektywy jej rozwoju

Zespól nr II   TRADYCJE I HISTORIA KUCHNI POLSKIEJ

1.      Tradycje i zwyczaje kulinarne świątecznej i okazjonalnej kuchni polskiej

2.      Napitki, trunki, ciasta i desery kuchni staropolskiej

3.      Tradycja i nowoczesność w gastronomii /kuchni/ współczesnej

Zespól nr III  JAKOŚĆ I POZIOM USŁUG W GASTRONOMII TURYSTYCZNEJ W POLSCE

1.      Polska gościnność i kultura towarzyska dawniej i dziś

2.      Kształcenie kadr dla gastronomii i hotelarstwa w Polsce

3.      Jakość i poziom usług jako warunek konkurencyjności polskiej gastronomii

Zespól nr IV  PRODUKTY REGIONALNE I LOKALNE, ICH MIEJSCE NA RYNKU ŻYWNOŚCIOWYM

        UNII EUROPEJSKIEJ

1.      Procedury i stan certyfikacji produktów lokalnych i regionalnych

2.      Propozycje rozwiązań organizacyjno-formalnych

3.      Ruch na rzecz utrwalania tradycji i dorobku kuchni polskiej – „Akademia Smaku”              

godz. 13.00 – 14.00 obiad

godz. 15.00 – 19.00 c.d. obrad w zespołach problemowych

§         przygotowanie propozycji i wniosków

godz. 20.00            

§         uroczysta kolacja /kuchnia myśliwska – menu Prezydenta Ignacego Mościckiego/

menu przygotowane przez szefa kuchni Hotelu Mościcki Resort & Spa - Adama  

Koperkiewicza

stół prezentacyjny Produktów Tradycyjnych z listy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

stół prezentacyjny Zameczku Myśliwskiego Noma Residence w Promnicach

stół prezentacyjny firmy Provincja z Tomaszówka

 

30.04.2008 - środa

godz.9.00 – 12.00

§         obrady plenarne

§         prezentacja wniosków zespołów problemowych

§         podsumowanie Konferencji

§         zakończenie obrad

godz. 12.00 wycieczka autokarowa – Spała, Konewka, Inowłódz

godz. 14.00 obiad

godz. 15.00 wyjazd uczestników /możliwość wyjazdu autokarami WSTiR/

 

 

W programie przewidziano:

ü      degustacje dań i wyrobów oraz sprzedaż produktów regionalnych i lokalnych,

ü      wystawę i kiermasz książki kucharskiej i gastronomicznej,

ü      wystawę skryptów i podręczników z zakresu gastronomii /wydawnictwa uczelniane/.

 

 

 


 


 


Do góry