en
en

Europejska Stolica Kultury 2016 r.

Wybór polskiego miasta na Europejską Stolicę Kultury 2016 nastąpi pod koniec 2011 r. Gdańsk i Metropolia kandyduje do tego prestiżowego tytułu. W 2008 roku zostało powołane biuro, które jest odpowiedzialne za prowadzenie działań w imieniu miasta Gdańsk w kwestii przygotowania programu oraz aplikacji konkursowej.

Gdańsk i Metropolia kandyduje do prestiżowego tytułu Europejska Stolica Kultury na rok 2016. W 2008 roku zostało powołane biuro, które jest odpowiedzialne za prowadzenie działań w imieniu miasta Gdańsk w kwestii przygotowania programu oraz aplikacji konkursowej. Wybór polskiego miasta na  Europejską Stolicę Kultury 2016 nastąpi pod koniec 2011 r.

 

W obecnym momencie biuro jest na etapie tworzenia grup tematycznych mających na celu konsultację i zaangażowanie środowisk w proces tworzenia aplikacji. Branża turystyczna, w tym hotelarstwo jest istotnym   elementem życia miasta Gdańska oraz całego Pomorza. Efektem otrzymania przez Gdańsk tytułu Europejskiej Stolicy Kultury będzie znacznie zwiększony ruch turystyczny w regionie. Z tego powodu zaangażowanie się sektora turystycznego w program Europejskiej Stolicy Kultury Gdańsk 2016 jest kluczowy dla powodzenie programu.

 Do góry