en
en

Ekspert ds. Informacji Turystycznej

W związku z realizacją projektu Promujmy Polskę Razem Polska Organizacja Turystyczna, zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i za granicą, poszukuje eksperta ds. informacji turystycznej.

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie

Zakres zadań:

  • opracowanie analiz dotyczących rynku informacji turystycznej w ramach zadań realizowanych w projekcie Promujmy Polskę Razem komponent B;
  • doradztwo w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej planowanych przedsięwzięć w obszarze informacji turystycznej, w tym udział w opracowywaniu SIWZ i przedmiotu zamówienia;
  • udział w charakterze eksperta ds. informacji turystycznej w komisjach przetargowych.

Wymagania pożądane:

  • udokumentowana znajomość zagadnień informacji turystycznej w Polsce,
  • znajomość Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
  • łatwość w komunikacji i pracy w zespole.

Oferujemy:

  • ciekawą pracę pełną wyzwań,
  • pracę w niepełnym wymiarze godzinowym (w oparciu o uzgodniony harmonogram)
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem, dokumentów potwierdzających wiedzę oraz ofertę finansową na adres:

praca@pot.gov.pl w terminie do dnia 30.09.2010 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dokumenty niezakwalifikowanych osób zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danychosobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".

Do góry