en
en

Działanie 6.4 POIG - wydłużony termin naboru dla przedsiębiorców

Do grona potencjalnych beneficjentów Działania 6.4 POIG "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" włączona została nowa kategoria - przedsiębiorcy. W związku z tym Polska Organizacja Turystyczna wydłuża termin naboru projektów.

Decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do grona potencjalnych beneficjentów włączona została nowa kategoria - przedsiębiorcy.


W związku z tym Polska Organizacja Turystyczna wydłuża termin naboru projektów do dnia 30 maja br. do godz. 16.00.

Nowy termin dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw.

W przypadku pozostałych kategorii potencjalnych beneficjentów (administracja rządowa, samorządowa i jednostki im podległe, instytucje otoczenia biznesu) mogą złożyć fiszkę projektową nie później niż do dnia 20 maja br. do godz. 16.00


Do góry