en
en

Działa już Telefon Bezpieczeństwa

26 maja zostało podpisane porozumienie w spawie uruchomienia telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Od 2 czerwca do 30 września informatorzy będą udzielać informacji w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim codziennie w godzinach 10.00 - 22.00 .

 

Telefon Bezpieczeństwa 0 800 200 300, 0 608 599 999

26 maja zostało podpisane przez Ministra Sportu i Turystyki, Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej porozumienie w spawie uruchomienia telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych.

te2  te4

Od lewej: Nadinspektor Andrzej Matejuk Komendant Główny Policji, Katarzyna Sobierajska Wiceminister Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Od 2 czerwca do 30 września informatorzy będą udzielać informacji w języku: angielskim, niemieckim  i rosyjskim codziennie w godzinach 10.00 - 22.00.

te3

Rafał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna promując polską turystykę kładzie duży nacisk na stan bezpieczeństwa turystów zagranicznych. Z badań przeprowadzanych, co roku przez Instytut Turystyki wynika, że obok kosztów pobytu, standardu usług i atrakcji turystycznej, stan bezpieczeństwa jest jednym z elementów decydujących o wyborze miejsca na wypoczynek.

„Telefonu bezpieczeństwa” stał się już rutynowym działaniem Polskiej Organizacji Turystycznej. Turyści w kilku językach mogą uzyskać informacje na różne tematy. W większości są to sprawy wynikające z kłopotów z językiem w załatwieniu jakiejś sprawy, drobnej pomocy w przypadkach kłopotów ze zdrowiem, a często w uzyskaniu informacji turystycznej. Na każde z tych pytań telefonistki odpowiadają, dając turyście poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że nie zostaje sam z problemami w obcym kraju. Turysta może liczyć na pomoc, w każdej trudnej sytuacji, która ma miejsce w hotelu, w taksówce, czy na drodze w przypadku awarii samochodu. 

Telefon Bezpieczeństwa nie będzie zastępował numerów odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie). Osoby odbierające telefon będą ściśle współpracowały z Oficerem Dyżurnym Kraju KG Policji. W typowych sytuacjach obsługa będzie podawała właściwe numery telefonów odpowiednich służb: policji, pogotowia, straży pożarnej, pomocy drogowej i informacji turystycznej.

 


 


Do góry