en
en

Dla uczestników

Pytania i odpowiedzi dla uczestników

1. Kto może zgłosić się do programu?
Wszystkie podmioty, których zakres usług obejmuje obszar turystyki

2. Ile kosztuje udział w programie?
Opłata za umieszczenie informacji i danych w Katalogu wynosi 120 PLN brutto.

3. Jakie materiały informacyjne należy dostarczyć do Katalogu?
Po podpisaniu umowy, należy w formularzu zgłoszeniowym starannie wypełnić swoje dane teleadresowe, umieścić opis obiektu nie dłuższy niż 623 znaki (bez spacji) oraz maksymalnie 3 zdjęcia. Materiały muszą być dostarczone w formie elektronicznej nadającej się do druku (zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi)

4. Czy jeśli zgłaszam trzy obiekty do programu to opłata też wynosi 120 PLN?
Opłata 120 PLN dotyczy umieszczenia w Katalogu informacji o jednym obiekcie.

5. Jak długi opis obiektu mogę przesłać?
Standardowo wynosi on nie więcej niż 623 znaki (bez spacji)

6. Ile zdjęć mogę umieścić w Katalogu maksymalnie?
Maksymalnie można zamieścić 3 zdjęcia.

7. Czy można mieć wpływ na układ graficzny informacji o swoim obiekcie w Katalogu?
Nie można, układ jest ustalony dla wszystkich obiektów, musi być on ustandaryzowany i przejrzysty dla turysty.

8. Kiedy należy przesłać opłatę na konto POT?
Opłatę należy uiścić dopiero po otrzymaniu faktury wraz z podpisaną umową.

9. Czy podpisanie umowy daje gwarancję uczestnictwa w programie w roku następnym?
Nie, umowy są podpisywane corocznie i są ważne tylko przy jednej edycji Karty Polskiej.

10. Jak należy oznakować obiekt, żeby było wiadomo, że uczestniczy w programie i honorowane są w nim Karty?
Każdy uczestnik otrzyma plakaty i naklejki informacyjne do oznakowania obiektu.
Do góry