en
en

Destination Sales Training w Gdańsku

W dniach 8 – 10.02.2010, w Gdańsku odbyło się profesjonalne szkolenie dla pracowników polskich convention bureaux.Szkolenie DMAI wraz z drugim ważnym kursem z zakresu marketingu destynacji, organizowanym przez European Cities Marketing, gwarantują uczestnikom zdobycie certyfikatu Destination Pro, który potwierdza  kwalifikacje w zakresie szeroko pojętej promocji i sprzedaży destynacji.

Studenci w towarzystwie EllenW dniach 8 – 10.02.2010, w Gdańsku odbyło się profesjonalne szkolenie dla pracowników polskich convention bureaux. Staraniem Convention Bureau of Poland „Destination Sales Training I i II” przeprowadzili eksperci Destination Marketing Association International (DMAI). Lokalnego wsparcia udzieliło Gdańsk Convention Bureau.

DMAI oferuje najwyższej jakości szkolenia edukacyjne z zakresu technik promocji i sprzedaży destynacji. Program szkolenia obejmuje 2 części. Pierwsza, teoretyczna część szkolenia poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym sprzedaży destynacji jako produktu: wskazaniem wyjątkowej wartości destynacji oraz określeniem jej konkurencyjności. Cześć druga, o charakterze praktycznym, dotyczy analizy stylów komunikacji i technik negocjacji.

Przez 3 dni reprezentanci polskich convention bureaux (Convention Bureau of Poland, Gdańsk Convention Bureau and Warsaw Convention Bureau) dyskutowali z ekspertami DMAI,  Ellen Colingsworth i Rob Davidson, jak skutecznie sprzedawać swoje destynacje.

Ellen__RobEllen Colingsworth pełni funkcje kierownicze w zarządach Surgeon's Lodge i Byre Theatre, St Andrews. Jest konsultantem w Aberdeen Exhibition and Conference Centre i prowadzi szkolenia sprzedaży w Europie dla członków DMAI. W ciągu ostatnich 12 lat pracowała w Edinburgh Convention Bureau na stanowisku menagera sprzedaży, koordynując spotkania stowarzyszeń w Edynburgu. Ponadto rozbudowała program Ambasadorów Edynburga, doprowadzając do owocnej współpracy naukowców i handlowców z zespołem Edinburgh Convention Bureau na płaszczyźnie budowania ofert na międzynarodowe i krajowe konferencje dla ich stowarzyszeń.

Rob Davidson jest wykładowcą turystyki biznesowej na Uniwersytecie Westminster w Londynie. Jego główne obszary wiedzy koncentrują się wokół organizacji konferencji i podróży studyjnych. Prowadzi własną firmę konsultingową, prowadzi badaniach dotyczące liczby zorganizowanych konferencji w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. Jest regularnie zapraszany do wystąpień na temat międzynarodowych trendów w turystyce biznesowej. W 2005 roku został laureatem konkursu Osobowość Roku w kategorii Meetings and Incentive Personality, a w 2006 znalazł się na liście magazynu "Power 50" jako jeden z  najbardziej wpływowych ludzi w brytyjskiej branży spotkań.

W trakcie szkoleniaSzkolenie DMAI wraz z drugim ważnym kursem z zakresu marketingu destynacji, organizowanym przez European Cities Marketing, gwarantują uczestnikom zdobycie certyfikatu Destination Pro, który potwierdza  kwalifikacje w zakresie szeroko pojętej promocji i sprzedaży destynacji.  Po tegorocznym szkoleniu w Gdańsku  4 osoby pracujące w polskich convention bureaux posiadają takie kwalifikacje.

Do góry