en
en

Bursztyn w roli głównej

11 lipca rozpocznie się w Jantarze finał X Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu,

Bursztyn


PROGRAM KONFERENCJI

 

Dzień I (11 lipca 2008 roku)

 

1530  Uroczyste otwarcie konferencji przez Wójta Gminy Stegna i oddanie prowadzenia dalszych obrad dziekanowi Szkoły Wyższej
im. Bogdana Jańskiego

 

1540 Część I: Bursztyn w aktywności turystycznej

(moderator dr hab. J. Hochleitner)

Prof. dr hab. Waldemar Moska (AWFiS w Gdańsku, SW im. B. Jańskiego), Bursztyn jako walor spełniający potrzeby turystyczne

 

Mgr Janusz Antczak (wicestarosta powiatu wieluńskiego), Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy

 

Dr Jacek Olszewski (POT), Działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej w odniesienie do produktów miasto – kultura

 

Mgr Bogdan Donke (dyrektor Orbis Travel o. Gdańsk), Dziewięć edycji Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze

 

Mgr Bogdan Statkiewicz (Malbork), Bursztyn jako element promocyjny Wydziału Zamiejscowego w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

 

1650  przerwa na kawę

 

1710  Część II: Zastosowanie bursztynu

(moderator prof. dr hab. Waldemar Moska)

 

Dr Elżbieta Sontag (UG), Kolekcja inkluzji na Uniwersytecie Gdańskim

          ks. dr Krzysztof Bielawny (Dom Rekolekcyjny        Archidiecezji Warmińskiej w Gietrzwałdzie), Współczesny zakład jubilerski z Braniewa

 

Dr Wioleta Engler (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego), Zdrowotne i terapeutyczne walory bursztynu

 

prof. dr hab. Norbert Kasparek (UWM Olsztyn), Dzieje bursztynu na Warmii i Mazurach

dr hab. Janusz Hochleitner (UWM Olsztyn, SW im. B. Jańskiego), Bursztyn jako element turystyki kulturowej w województwie warmińsko-mazurskim

 

1810 Dyskusja (prowadzi dyrektor Bogdan Donke)

 

 

Dzień drugi (12 lipca 2008 roku)

 900   Część III: Dzieje wykorzystania bursztynu w przeszłości

 

(moderator prof. dr hab. Norbert Kasparek)

 

Prof. dr hab. Mariusz Gizowski (AWFiS w Gdańsku), Rola i znaczenie bursztynu w kulturze europejskiej

 

 

dr Jacek Bielak (Gdańsk), Bursztynnictwo gdańskie czasów nowożytnych na przykładzie podarunków dyplomatycznych

 

prof. dr hab. Józef Włodarski (UG), Uwagi o gatunkach bursztynu z Prus Książęcych w świetle ordynacji elektora Fryderyka III z 27 lutego 1693 roku

       prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (UG), Bursztynowe nowożytne gry planszowe

 

1000 przerwa na kawę

 

1015 Część IV: Bursztyn na świecie

(moderator prof. dr hab. Józef Włodarski)

 

Dr Agata Sheppard (San Antonio, USA), Wybrane zagadnienia z pozyskiwania i wykorzystania bursztynu na świecie

 

Mgr Katerina Gluschok (Kaliningrad, Rosja), Muzea bursztynu w Obwodzie Kaliningradzkim

 

Mgr Edyta Sieniuć (Ryga), Bursztyn na Łotwie

 

prof. dr hab. Henryk Stroński (Tarnopol, Ukraina), Współczesne wydobycie bursztynu na Ukrainie

 

1110 Dyskusja i podsumowanie

(prowadzi  dr hab. J. Hochleitner

Do góry