en
en

Bal Polski w Brukseli

W VIII edycji brukselskiego Balu Polskiego 2008 uczestniczyło ponad 350 osób z belgijskich i polskich kręgów biznesu, polityki, sztuki i mediów. W czasie balu zebrano na cele charytatywne 5 952 euro.

15 maja organizatorzy Balu Polskiego 2008 - Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Brukseli, Polsko-Walońska Izba Handlowa oraz Ambasada RP wręczyli czek organizacji charytatywnej z Ecaussinne d’Enghien LE GAI LOGIS.

W VIII edycji brukselskiego Balu Polskiego 2008, którego Gościem Honorowym było Miasto Gdańsk uczestniczyło ponad 350 osób z belgijskich i polskich kręgów biznesu, polityki, sztuki i mediów. Ich ofiarność pozwoliła na zebranie kwoty 5 952 euro, która przekazana została dwóm organizacjom - Fundacji Brata Alberta w Lubliniu oraz, po raz pierwszy w historii balu, instytucji belgijskiej - Le Gai Logis, która jest domem opieki społecznej dla dzieci i młodzieży z problemami rodzinnymi i społecznymi. 

W uroczystości udział wzięli Minister Rządu Walonii ds. Zdrowia, Dzieci
i Młodzieży Pani Catherine Fonck, Przewodniczący Komitetu Honorowego Balu Polskiego, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii Pan Sławomir Czarlewski, Konsul Honorowy RP, Prezes Walońsko-Polskiej Izby Handlowej Pan Philippe Godfroid oraz Dyrektor POIT Pani Dominika Szulc.

Bal

Prezes domu dziecka Pan René Dumortier, serdecznie dziękując organizatorom balu za wsparcie poinformował, że otrzymane pieniądze pozwolą na zorganizowanie wczasów dla  35 podopiecznych Le Gai Logis.

 

Zdjęcia z Balu Polskiego 2008 organizowanego przez POIT w Brukseli, Fundację Teraz Polska, Walonsko-Polską Izbę Handlową przy wsparciu Ambasady RP oglądać można na serwerze POIT http://www.polska.netvigation.net/


Do góry