en
en

24-25 lutego br. pierwsze warsztaty turystyki przygranicznej

W dniach 24-25 lutego br. odbyły się w Berlinie i w Poznaniu pierwsze warsztaty branży turystycznej w ramach współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej i Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) w zakresie turystyki przygranicznej. Z obszaru 8 regionów przygranicznych, pod wspólną marką „Kraina Odry” przyjechali w roli oferentów przedstawiciele atrakcji i obiektów turystycznych oferujący najwyższy poziom usług z Polski i Niemiec. Oferenci zostali wytypowani z poszczególnych regionów Polski we współpracy Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, pod kątem znaczenia dla atrakcyjności turystycznej dla regionu.

 

W dniach 24-25 lutego br. odbyły się w Berlinie i w Poznaniu pierwsze warsztaty branży turystycznej w ramach współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej i Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) w zakresie turystyki przygranicznej. Z obszaru 8 regionów przygranicznych, pod wspólną marką „Kraina Odry” przyjechali w roli oferentów przedstawiciele atrakcji i obiektów turystycznych oferujący najwyższy poziom usług z Polski i Niemiec. Oferenci zostali wytypowani z poszczególnych regionów Polski we współpracy Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, pod kątem znaczenia dla atrakcyjności turystycznej dla regionu.

W szczególności należy podkreślić wyjątkowo pozytywny i liczny udział w warsztatach branży turystycznej, która informowana była m.in. przez Wielkopolską Izbę Turystyki oraz Urzędy Marszałkowskie, które także zaangażowały się w powodzenie tego przedsięwzięcia.

Nie bez znaczenia dla współpracy wzajemnej oferentów i nawiązywania bliższych relacji biznesowych był program, przeprowadzony przez partnerów lokalnych w Berlinie – Visit Berlin  oraz Poznaniu – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, które pokazały oba miasta „od kuchni”.

Celem warsztatów było wypracowanie ofert 2, 3 i kilkudniowych na obszarze „Krainy Odry”, które stanowić będą zawartość merytoryczną strony www.krainaodry.pl oraz www.destinationodergebiet.de dla tego obszaru. Po ich umieszczeniu strona będzie tłumaczona i pozycjonowana, aby wraz z katalogiem przygotowanym przez obie narodowe organizacje turystyczne, study tour oraz promocję na targach krajowych zaistnieć w świadomości potencjalnych turystów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry